Zimbrul | WWF

Zimbrul rel=
Zimbrul revine acasă după 200 de ani de absență.
© Sergio Pitamitz
Zimbrul este o specie cheie pentru fenomenul de „resălbăticire”, alimentația sa având un impact real asupra vegetației. El consumă iarbă dar și mărăcini, puieți și arbuști, formând astfel ochiuri de pădure și un peisaj mozaicat, contribuie la fertilizarea pajiștilor, bătătorindu-le, răscolind nisipul și noroiul, iar în felul acesta ajută la menținerea unei diversități biologice ridicate. Ei  sunt o sursă importantă de hrană pentru carnivore precum ursul, lupul și râsul.

Prezența zimbrilor în Carpații de Sud-Vest va contribui la accelerarea proceselor naturale ecologice și va favoriza atât creșterea biodiversității, cât si dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Ecoturismul este una dintre variantele firești de dezvoltare a unei zone cu astfel de caracteristici de sălbăticie.

Pe lângă activitățile de menținere și extindere a zonelor de sălbăticie, se va pune accent pe o creștere a efectivelor speciilor de animale sălbatice existente. Această zonă trebuie să devină o adevărată inimă sălbatică a continentului, unde influenţa umană nu ar trebui să fie prezentă, iar fiecare moment de sălbaticie să poată fi experimentat de către orice vizitator.
 
Reintroducerea zimbrului în situl Natura 2000 Munții Țarcu și în Munții Poiana Ruscă este în acord cu recomandările IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) prezentate în analiza Status Survey și în Planul de Acțiuni pentru Conservarea Zimbrului European.

Această nevoie a reieșit și din atelierul de lucru organizat în 2004 de Fundația pentru Erbivore Mari despre Conservarea zimbrului în Carpați. De asemenea, este în acord cu reglementările europene vizând rețeaua Natura 2000 pentru recunoașterea zimbrului ca specie prioritară în siturile Natura 2000.
Zimbrul (Bison bonasus) e cel mai mare mamifer terestru din Europa. Odinioară era prezent pe tot continentul, cu excepţia unor zone din Spania, Italia şi nordul Scandinaviei. România e una dintre cele 9 țări europene cu zimbri care trăiesc în sălbăticie. 
 
	© Bieszczady Gawgan
Femelele conduc grupul.
© Bieszczady Gawgan
 
	© WWF-Romania
Zimbrii sunt arhitecți peisagiști.
© WWF-Romania
Zimbrul este o specie vulnerabilă și are statut de protecție la nivel european.
 rel=
Zimbrul (Bison bonasus) este o specie vulnerabila.
© Staffan Widstrand/Rewilding Europe

Primele două transporturi au avut loc în 2014 și 2015 în Munții Țarcu, în vecinătatea comunei Armeniș. Transporturile s-au repetat apoi în fiecare an în cadrul proiectului LIFE Bison finanțat de Comisia Europeană. În 2018 au fost eliberați încă 23 de zimbri în sălbăticie, inclusiv 14 indivizi în noua zonă de resălbăticire din Munții Poiana Ruscă, în apropierea comunei Densuș.

Obiectivul general al proiectului LIFE Bison, care se desfășoară până în decembrie 2020, este stabilirea unei populații sălbatice de zimbri care este viabilă din punct de vedere demografic și genetic în Carpații Meridionali. Subpopulațiile vor fi conectate prin coridoare naturale, permițând migrația și schimbul genetic.

 rel=
Eliberearea zimbrilor în Munții Țarcu.
© Bogdan Comănescu

Până în acest moment 73 de zimbri au fost aduși din nouă rezervații și centre de reproducere din Europa și România. Astăzi circa 50 de animale străbat liber cele două zone de resălbăticire din Munții Țarcu și Munții Poiana Ruscă.

Proiectul LIFE RE-Bison „Măsuri urgente pentru recuperarea populației de zimbru în România” este finanțat de Comisia Europeană.

Aflați mai multe despre inițiativa de resălbăticire pe site-ul proiectului:
www.life-bison.com
Doneaza
Doneaza