Regulamentul european privind comerțul cu lemn | WWF

Regulamentul european privind comerțul cu lemn rel=
© WWF

Noi proceduri de control transparente privind prevenirea și combaterea comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal

A fost dezvoltată și publicată Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control a autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (EUTR – EU Timber Regulation) de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.
Metodologia a intrat în vigoare prin OM 819 /29.05.2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 376 din 29 mai 2015.

Explicație: Regulamentul (UE) 995 /2010 cunoscut și ca EUTR -  este un regulament European  care urmăreşte în principal prevenirea şi combaterea comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal şi continuarea participării active a Uniunii Europene şi a statelor membre la punerea în aplicare a rezoluţiilor şi acordurilor globale şi regionale referitoare la chestiuni ce vizează pădurile.

WWF a jucat un rol important în procesul de transpunere în mod adecvat a cadrului legislativ național  pentru implementarea EUTR prin:
 • Susținerea  dezvoltării cadrului legal printr-un proces participativ cu implicarea factorilor interesați  relevanți.
 • Initierea si sustinerea dezvoltării Ghidului de bune practici în vederea implementării corespunzătoare a obligațiilor de  prevenire şi combatere a comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal, care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (sunt incluse inclusiv recomandări privind procedurile de atenuare a riscurilor).
 • Dezvoltarea de propuneri  pentru completarea și eficientizarea metodologiei de exercitare a controalelor de către autoritățile competente.
 • Sprijin pentru dezvoltarea la nivel național a Harții Zonelor de Risc Privind Prevalența Recoltării Ilegale a Lemnului.
 
 Prin propunerile susținute de WWF s-au adus schimbări majore privind modul de exercitare a atributiilor de control din partea autoritatilor. Amintim mai jos câteva din cele mai semnificative prevederi:
I. Controalele privind recoltarea lemnului în România se vor prioritiza urmand o abordare bazata pe riscuri:
 • Controalele se vor desfășura cu prioritate la operatorii care plasează lemn provenit din zone de risc (în acest sens se va actualiza anual o hartă privind prevalența tăierilor ilegale în Romania)
 • Controalele se vor desfășura cu prioritate pentru operatorii care introduc cele mai mari cantităţi de lemn pe piaţa internă.
 • Controalele se vor desfășura cu prioritate pentru operatorii pentru care au fost semnalate alerte de catre sistemle de trasabilitate a lemnului („wood tracking” & „SUMAL”).
 • Atunci când există informaţii relevante, sesizări sau reclamaţii ale unor părţi terţe ce indică nerespectarea obligațiilor de către operatori, controalele se vor efectua inopinat.
II. Urmeaza a fi implementate proceduri de control eficiente și transparente:
 • Dezvoltarea și actualizarea hărţilor privind zonele de risc din perspectiva prevalenței tăierilor ilegale, se realizează cel puţin o dată pe an, cu consultarea factorilor interesați relevanţi din sectorul forestier.
 • Autoritatea Competentă va dezvolta şi va menţine actualizat în timp real un sistem de evidenţă al operatorilor care nu utilizează un sistem de prevenție adecvat („due diligence system”) – acestora li se va interzice exploatarea masei lemnoase.
 • Informaţiile privind constatările în urma controalelor se vor consemna  în Registrul de evidenţă a controalelor  ce pot fi accesibile factorilor interesaţi, în termen de 30 zile de la depunerea cererilor către Autoritățile Competente.
 • Listele  de verificări pentru controlul operatorilor sunt complexe fiind de natură să conducă în mod eficient la reducerea recoltării ilegale a lemnului în România.
 • Sunt încurajate sistemele de verificări independente prin organizații de monitorizare  pentru implementarea adecvată a sistemelor de prevenție și combatere a recoltării ilegale  a lemnului.
III. Se consolidează rolul de facilitare și îndrumare al Autorităților Competente  prin dezvoltarea unei platforme informative pentru operatori. Platforma informativa va conține cel puțin:
 • Ghid de bune practici pentru operatori, actualizat periodic în vederea implementării corespunzătoare a obligațiilor ce revin operatorilor;
 • Hărţile zonelor de risc privind prevalenţa taierilor ilegale, care se actualizează anual.
 • Documente informative de tipul  “Întrebări şi Răspunsuri” ce vor conține punctele de vedere al autorității competente referitoare la problemele frecvente identificate în urma controalelor.
 
 
WWF consideră că, dacă vor fi implementate în mod corespunzator, noile proceduri de control sunt de natură să prevină și să combată în mod eficient comerțul cu lemn recoltat în mod ilegal.
În acest sens este în continuare necesară întărirea instituțiilor cu atribuții de îndrumare și control prin asigurarea:
 • dotărilor adecvate,
 • personalului dimensionat şi calificat corespunzator,
 • salariilor motivante, 
 • menținerea și dezvoltarea procedurilor de control eficiente și transparente.
Vezi aici lista de revendicari a societatii civile privind situația pădurilor din România.

 
Doneaza
Doneaza