Radarul pădurilor | WWF

Radarul pădurilorRadarul Padurilor rel=
Radarul Padurilor
© WWF-România

Radarul pădurilor (Wood tracking)

Noul sistem „de urmărire a trasabilității masei lemnoase”, cunoscut și drept „radarul pădurilor”, este un mare pas înainte în combaterea recoltării ilegale a lemnului în România.
 Sistemul informatic își propune:
 • urmărirea trasabilității masei lemnoase în timp real;
 • să realizeze un control încrucișat online  între ceea ce raportează vânzătorul și ceea ce înregistrează cumpărătorul;
 • să oblige verificarea, de către cumpărător, a veridicității documentelor de proveniență; aceasta este o măsură preventivă esențială propusă încă din 2012 de către WWF;
 • materialele lemnoase a căror avize nu sunt verificate de către cumpărător sunt considerate ca proveniență ilegală  putând fi ulterior recuperate valoric;
 • sistemul este dimensionat să semnalizeze alerte  către autoritățile de control;
 • nu permite înregistrarea în sistem a unui volum mai mare decât cel achiziționat și înregistrat inițial (prin actul de punere în valoare a masei lemnoase);
 • conectarea cu sistemul de ugenta 112 permite implicarea societății civile /cetățenilor în monitorizarea transportului de masă lemnoasă;
 • vine în sprijinul agenților economici întrucât se pot obține rapoarte interne utile companiilor în gestionarea și urmărirea internă a trasabilității lemnului.
 
Alte prevederi importante ale HG 470 /2014
 
Implementarea adecvată a Regulamentului European privind comerțul cu lemn:
 • Transpune în legislația natională prevederile Regulamentului (UE) 995 /2010 care obligă operatorii să implementeze proceduri preventive  pentru reducerea recoltării ilegale a lemnului.
 • Începând cu 01 ianuarie 2015 condiționează pariciparea la licitații a operatorilor cu implementarea unui sistem „due diligence” (proceduri de prevenție privind introducerea pe piață a lemnului recotat în mod ilegal).
Radarul Padurilor rel=
Radarul Padurilor
© WWF-România
Care este rolul  WWF- România? 
WWF a contribuit la elaborarea HG 470 /2014 care instituie acest sistem și a promovat constant mecanismul, atât în rândul publicului, cât și pe teren, către factorii interesați.

În baza protocolului de colaborare între Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură și WWF s-a dezvoltat:
 • - un ghid de bune practici care  oferă recomandări operatorilor pentru implementarea adecvată a  acestui sistem de prevenție. Ghidul sprijină capacitatea operatorilor naționali și asigurară condiții uniforme de punere în aplicare, tocmai pentru o implementare eficientă a dispozițiilor regulamentului
 • - harta zonelor de risc – prezintă zonele din România expuse unui risc ridicat de apariție a tăierilor ilegale
 • Ghidul (cuprinzând și harta zonelor de risc) este disponibil aici.
Doneaza
Doneaza