Păduri cu valoare ridicată de conservare | WWF

Păduri cu valoare ridicată de conservare rel=
Padurile virgine sunt ultimele zone in care natura supravietuieste in forma sa pura.
© Mircea Struteanu

Protejarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare

Toate pădurile sunt importante și adăpostesc valori de ordin ecologic, economic și social ce trebuie bine păstrate. Însă acolo unde se consideră că anumite valori sunt de o importanţă excepţională sau critică, teritoriile care trebuie să fie supuse unor strategii de management specifice tocmai pentru păstrarea acestor caracteristici pot fi definite drept păduri cu valoare ridicată de conservare.
Valorile Ridicate de Conservare (VRC) sunt valori biologice, ecologice, sociale sau culturale care sunt considerate deosebit de importante sau având o importanță critică la nivel național, regional sau global.

Pădurile cu valoare ridicată de conservare dețin unul sau mai multe dintre următoarele atribute:

• concentrații de biodiversitate (incluzând specii endemice, rare, amenințate sau periclitate) semnificative la nivel global, regional sau național
• peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau național, în care există populaţii viabile ale speciilor autohtone în forma lor naturală din punctul de vedere al distribuţiei şi densităţii
• ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate
• servicii de mediu esenţiale în situaţii critice (inclusiv protecţia surselor de apă, controlul eroziunii, combaterea poluării etc.)
• sunt fundamentale pentru îndeplinirea necesităților de bază ale comunităților locale (de ex. subzistență, sănătate)
• sunt esențiale pentru păstrarea identităţii culturale/religioase a unei comunităţi sau a unei zone.

Sursa: Forest Stewardship Council, www.fsc.org


Ghid pentru identificarea PVRC

Ghid pentru identificarea Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare 
	© WWF-Romania
Descarca aici Ghidul practic pentru identificarea si managementul padurilor cu valoare ridicata de conservare.

Valorile ridicate de conservare și certificarea FSC

În efortul pentru stoparea exploatării neraţionale a pădurilor la nivel mondial au apărut sistemele de certificare în domeniul managementului forestier.
Prin intermediul acestor sisteme care impun respectarea anumitor principii de gestionare a resurselor forestiere, se poate verifica /controla originea materiei prime folosite în industria lemnului. De fapt, este vorba de a „certifica” faptul că materia primă provine dintr-o pădure în care se aplică un management forestier responsabil.

Conceptul PVRC a fost definit pentru prima dată de Principiul 9 din regulamentul Forest Stewardship Council (FSC), un sistem de certificare la elaborarea căruia a contribuit și WWF. Conform regulamentului FSC, păstrarea valorilor ridicate de conservare este o cerință de bază pentru obținerea certificării FSC.

Astăzi mai mult de 125 de milioane de hectare de pădure din întreaga lume sunt certificate conform standardelor FSC, echivalentul a aproximativ 5% dintre pădurile de producție de pe planetă.Eforturile WWF de protejare a Pădurilor cu valoare ridicată de conservare din regiune

Obiectivul WWF este de a oferi sprijin pentru dezvoltarea unui cadru legislativ, nu doar la nivel național, ci și la nivel regional și european, care va permite menținerea și îmbunătățirea valorilor ridicate de conservare pentru o dezvoltare durabilă a comunităților locale.
Pentru a atinge acest obiectiv, până în prezent echipa WWF din regiune a realizat următoarele demersuri:

• a coordonat dezvoltarea ghidurilor naționale (în România, Bulgaria și Ucraina) pentru identificarea și managementul Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare. Ghidurile practice sunt recunoscute și acceptate de specialiștii în domeniu, fiind utilizate de administratorii de păduri din regiune
• a efectuat evaluări în teren, contribuind la gestionarea corespunzătoare a peste 300.000 ha de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare
• a susținut , în cadrul procesului de certificare FSC, administrarea pădurilor de stat și private (cele deținute de comunități locale) ca instrument de promovare a principiilor de gestionare responsabilă a pădurilor. În prezent, în România aproximativ 2,5 milioane ha de pădure sunt certificate FSC
• a desfășurat activități de informare prin cursuri, seminare și materiale de suport create pentru factorii interesați din domeniuDoneaza
Doneaza