Certificarea pădurilor conform standardului FSC | WWF

Certificarea pădurilor conform standardului FSC rel=
Pădure din România
© Dan Dinu
Creșterea economică mondială a generat o creștere a presiunii asupra pădurilor. Acest mecanism, coroborat cu deficiențele instituționale și de guvernanță existente, fac ca tăierile ilegale și comerțul aferent să devină o problemă majoră de interes global.

În efortul de a se stopa exploatarea neraţională a pădurilor la nivel mondial, au apărut sistemele de certificare în domeniul managementului forestier. Prin intermediul acestor sisteme, care impun respectarea anumitor principii de gestionare a resurselor forestiere, se poate verifica originea materiei prime folosite în industria lemnului.

Dintre toate sistemele de certificare forestieră, WWF a ales să sprijine FSC (Forest Stewardship Council), pentru faptul că principiile și criteriile reflectă armonizarea celor trei dimensiuni - ecologică, socială și economică, în beneficiul oamenilor și naturii, iar respectarea acestor principii este garantată de evaluări independente ce presupun un proces participativ și transparent.
 
Ce presupune certificarea forestieră FSC?
Certificarea managementului forestier este un proces prin care, în urma unui audit, o organizație independentã confirmã faptul că o anumită suprafață forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat. În accepțiunea generală, termenul cel mai folosit în definirea certificării managementului forestier este cel de „certificarea pădurilor”.
Obținerea certificatului dă dreptul organizației de a vinde lemn certificat și astfel posibilitatea de a accesa noi piețe de desfacere (piața lemnului certificat FSC).
 
Certificarea managementului forestier în sistem FSC este un act voluntar, procesul de certificare putând fi demarat numai la solicitarea proprietarului, respectiv administratorului pădurii respective.
Certificarea este un proces transparent, ce oferă posibilitatea factorilor interesați sau afectați să se implice în stabilirea strategiilor de management a pădurilor.
 
Factorii locali interesați, dar și societatea civilă, sunt chemați să joace un rol activ în stabilirea strategiilor de gestionare a pădurilor, prin procesul de consultare publică și prin sistemul de sesizări pe care le presupune certificarea.
 
Certificarea managementului forestier este continuată prin așa numita certificare a “lanțului de custodie”, prin care se urmărește să se elaboreze mecanisme de urmărire a produselor lemnoase care provin din pădurile certificate, de la sursă până la consumator sau cumpărătorul final. Se urmărește astfel ca întreg traseul lemnului certificat (începând de la cioată și trecând prin transport, procesare primară, secundară etc.) să poată fi identificat și documentat, pentru se putea demonstra în orice moment proveniența lemnului.

Pădurea certificată FSC
Spre deosebire de certificările din alte domenii, certificarea forestieră nu se traduce prin lemn de calitate mai bună decât cel necertificat, ci prin calitatea managementului forestier aplicat în pădurile respective.

O pădure certificată este o una bine gospodărită, unde există un sistem eficient de combatere a tăierilor ilegale și unde se contribuie efectiv la conservarea valorilor sociale, culturale si de mediu pe care le reprezintă și le adăpostește pădurea.  De asemena, menținerea și îmbunătățirea Valorilor Ridicate de Conservare este o cerință de bază a sistemului de certificare FSC.
Vezi aici mai multe informații despre Valorile Ridicate de Conservare

Conceptul de certificare forestieră a plecat de la ideea că beneficiarul lemnului trebuie să ştie că acesta provine dintr-o pădure bine gospodărită, în care lemnul nu se taie peste capacitatea de suport a ecosistemului forestier şi nu dintr-o pădure a cărei tăiere a cauzat prejudicii mediului sau comunităților locale. Lemnul recoltat dintr-o pădure certificată poate fi valorificat superior pe piață (prin faptul ca se pot accesa noi piețe de desfacere, de cele mai multe ori mai stabile), dar cel mai importnat, comunitățile din preajma pădurilor certificate au beneficii directe ce decurg din gestionarea durabilă a pădurilor.

Certificatul FSC are valabilitate cinci ani, perioadă în care are loc cel puțin un audit extern pe an. Acolo unde nu sunt respectate întru totul toate cerințele standardului, este impus un program de conformare iar în cazul nerespectării condițiilor impuse, proprietarii de păduri pot pierde certificarea.
 
FSC și WWF
FSC (Forest Stewardship Council) este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit constituită în anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume.

WWF consideră certificarea FSC ca un instrument pentru promovarea unui management forestier responsabil la nivel național și internațional.

WWF face parte din rețeaua FSC, alături de Greenpeace și alte organizații globale și naționale, apreciind ca în prezent certificarea FSC este cel mai credibil sistem de certificare pentru managementul forestier.
 
De mai bine de 10 ani WWF România sprijină, prin proiecte locale și regionale, certificarea pădurilor în România prin:  
  • identificarea și cartarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare;
  • dezvoltarea de programe de informare, conștientizare și instruire;
  • dezvoltarea de materiale informative și ghiduri de bune practici;
  • sprijin tehnic  pentru implementarea procedurilor de lucru;
  • evaluarea națională privind “Lemnul Controlat”;
  • implicarea activă în procesul de consultare publică pentru certificare și îmbunătățirea continuă a implementarii cerințelor standardului de management forestier.
FSC în lume
Volumul anual al lemnului certificat FSC produs în lume, provenit de pe o suprafață certificată de 183 milioane de hectare, este de 300 milioane metri cubici*.
Estimările FSC arată că producția anuală de lemn a lumii se situează la 3,5 miliarde metri cubi, care include atât bușteni, pasta de lemn, celuloza, furnir, lemnul procesat, dar și cel folosit pentru gătit, încălzire, producerea de energie și cărbune.
Lemnul recoltat anual din pădurile certificate FSC reprezintă astfel 8% din totatul producției de lemn la nivel global.
*Conform date publicație FSC

FSC în România
În România există peste 2,5 milioane hectare de pădure certificate FSC, respectiv peste 300 companii certificate pentru Lanț de Custodie.

Standarde Naționale
Fiecare țară are propriile legi pentru administrarea pădurilor și un sistem propriu de implementare, monitorizare și control. Certificarea forestieră poate fi considerată un plus de credibilitate, prin faptul că respectarea principiilor (recunoscute la nivel internațional), ce definesc un management forestier responsabil, este verificată de către un organism acreditat,  independent, în cadrul unui proces transparent.
 
Pentru o aplicare cât mai apropiată de specificul țării noastre, se impune adaptarea Standardului de Management Forestier la nivel național, astfel încât să reflecte în mod real și eficient legislația națională, condițiile sociale, economice și de mediu ale țării noastre, în cadrul unui proces participativ transparent, prin implicarea în mod adecvat a factorilor interesati relevanți.
 
WWF România, susține acest demers ca membru in Grup de Lucru pentru elaborarea Standardului National pentru Management Forestier, si invitam /încurajăm toți factorii interesați să ia parte la acest proces de definire a viitorului Standard Național pentru  Management Forestier. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați www.standardnational.ro

Implică-te! Participă la procesul de consultare publică pentru elaborarea Standardului Național FSC

 
	© WWF
 
	© FSC
Logo FSC
© FSC
 
	© FSC
Lanț de Custodie
© FSC
 
	© WWF
Harta pădurilor certificate FSC din România
© WWF

Vezi aici harta pădurilor certificate FSC din România

 
	© WWF
Ghid practic pentru identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare
© WWF

Descarcă Ghidul pentru identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare

Doneaza
Doneaza