MEASURES | WWF

MEASURES rel=
© Shutterstock

Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al Dunării și sunt indicatori ai stării ecologice a cursurilor de apă, în special a funcționalității coridoarelor ecologice. Sturionii au suferit puternic din cauza pescuitului excesiv, poluării, distrugerii habitatelor și întreruperii rutelor de migrație. Necesitatea conservării lor este recunoscută la nivel politic înalt și la nivel de management (EUSDR-PA 06, Biodiversitate, DRBMP). Fragmentarea habitatelor, precum și lipsa cunoștințelor cuprinzătoare privind habitatele disponibile pentru peștii migratori și diversitatea genetică, împiedică însă restaurarea coridoarelor de migrație a peștilor migratori, vitale pentru asigurarea supraviețuirii populațiilor acestora pe termen lung. Gestionarea transnațională a acestor coridoare și acțiunile de restaurare, precum și cele de repopulare de suport cu spec indigene sunt extrem de necesare.

Proiectul MEASURES (Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din Dunăre) va deschide calea pentru crearea coridoarelor ecologice prin identificarea habitatelor-cheie și inițierea măsurilor de protecție de-a lungul Dunării și a principalilor săi afluenți.

Se va elabora și va fi testată o metodologie de cartografiere a habitatelor migratoare. Se va elabora o strategie armonizată pentru restabilirea coridoarelor ecologice și se va sprijini implementarea în viitoarele planuri de management. Sunt avute în vedere două acțiuni-pilot:
  • identificarea și maparea habitatelor-cheie
  • repopularea cu două specii indigene pentru conservarea bazei genetice.
Se va înființa o rețea pentru repopularea concertată a speciilor vizate și se va realiza un manual pentru modul de operare al  instalațiilor de reproducere ce vor furniza materialul necesar repopulărilor. Va fi implementat un Sistem Informatic MEASURES care va facilita accesul experților, factorilor de decizie și a publicului larg la informațiile disponibile.
Utilizarea de date și informații concrete în dezvoltarea viitoarelor proiecte de planuri de politici și gestionare, va asigura traducerea rezultatelor proiectului în gestionarea durabilă a siturilor relevante restabilind astfel, coridoarele ecologice.

Urmărește-ne activitatea pe site-ul destinat proiectului http://www.interreg-danube.eu/measures

Proiectul Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării se desfășoară în perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2021 cu sprijin financiar din partea Programului Transnațional Dunărea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei – SEE). Acest program finanțează proiecte ce au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperarii instituționale, implementate de un parteneriat transnațional extins, Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării.
 
© DTP
© DTP

Parteneri principali

România
WWF-România
Academia Română, Institutul de Biologie, București
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare a Deltei Dunării 
Ministerul Apelor și Pădurilor
Austria
Universitatea de Științe Naturale și de Științe a Vieții, Viena
Ungaria
Institutul național de cercetare și inovație a agriculturii și pisciculturii
Bulgaria
WWF-Bulgaria
Academia de Științe, Bulgaria, Institutul de Cercetare a Biodiversității și Ecosistemelor 
Slovenia
Institutul de Cercetare Ihtiologic și Ecologic REVIVO
Croația
Univeristatea de Științe Aplicate
Slovacia
Facultatea de edcuație, Univeristatea din Trnava 
Serbia
Universitatea din Belgrad, Institutul de Cercetare Multidisciplinară 
 

Parteneri asociația

Austria
Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea 
Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului și apei, Austria 
Rețeaua ariilor protejate din lungul Dunării 
Germania
Ministerul Mediului și a Protecției consumatorului, Bavaria 
Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii, Siguranței Nucleare 
Institutul pentru ecologia apelor dulci și piscicultură, Leibniz
Ungaria
Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului, Ungaria 
Ministerul Agriculturii, Departamentul pescuitului sportive și a managementului piscicol, Ungaria
Parcul Național Dunăre-Drava 
Romania
Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate 
Administrația Dunării Inferioare, Galați
Olanda
Fundația Mondială a Peștilor Migratori 
Doneaza
Doneaza