Poziția WWF România referitoare la vânătoare | WWF

Poziția WWF România referitoare la vânătoarePrincipiile după care se ghidează WWF România nu sunt noi și nu se negociază în funcție de interese. WWF este o organizație cu o tradiție de peste 50 de ani în conservare în lume și cu peste 10 ani în România. În tot acest timp am militat la toate nivelurile împotriva practicilor de vânătoare nesustenabile și netransparente.
 
WWF România critică de mulți ani modul în care sunt evaluate efectivele de animale sălbatice sau aplicarea deficitară a Directivei Habitate în țara noastră. În mod consecvent de-a lungul anilor am cerut atât un recensământ transparent al speciilor de animale sălbatice, cât și o abordare mai pragmatică a derogărilor și bazată pe date reale. Cei care se plâng în acest moment de dezbaterea dezechilibrată sau unilaterală uită că organizațiile de conservare au fost ignorate ani la rând și cererile noastre au rămas fără orice fel de reacție până acum.
 
A sugera în sfera publică că organizațiile de mediu ar avea de câștigat în urma aplicării corecte a Directivei Habitate este o încercare menită să devieze atenția publică de la subiectele relevante legate de vânătoare.
 
Deși s-au emis mii de derogări în ultimii 10 ani, pagubele nu s-au redus semnificativ. În plus, derogările au fost folosite în majoritatea cazurilor nu pentru a proteja comunitățile locale, ci cu un scop comercial, în acest caz generând un sistem care nu era nici în beneficiul naturii, nici al comunităților locale și nici al societății în general. Și în acest moment se pot găsi încă site-uri publice ale asociațiilor - care trebuie să gestioneze responsabil fauna din pădurile României- care prezintă oferte de vânătoare la trofeu de urs, lup sau chiar râs, în condițiile în care pentru râs nu s-au mai dat derogări din 2012. Directiva Habitate nu permite sub nici o formă vânătoare sportivă la aceste specii, strict protejate.
 
Faptul că unii vânători caută interese financiare directe în spatele demersului societății civile arată foarte clar modul de gândire al acestora și sugerează că tot ce este în jurul nostru are și un preț. WWF acționează în linie cu principiile sale, dorind contruirea unei lumi în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. În acest context natura este elementul care generează condițiile pentru bunăstarea oamenilor și nu poate fi privit doar ca un bun de exploatat în orice mod.
 
WWF România nu a dorit și nu dorește să ia locul acelor insituții care au făcut studiile de specialitate pentru urs. Considerăm că aceste studii trebuie să fie făcute după o metodologie stabilită, cu o consultare largă a comunitatii stiintifice, a societății, de o instituție independentă sau de un grup de experți care are prestigiul și credibilitatea de a livra un astfel de studiu. Acesta va putea sta la baza strategiei de management a carnivorelor mari din România.
 
Proiectele WWF pe carnivore mari n-au fost finanțate de Ministerul Mediului și nici nu intenționăm să aplicăm pentru astfel de fonduri la Minister în perioada care urmează.
 
Fondurile WWF au fost accesate prin proceduri publice, transparente, iar toate bugetele WWF au fost afișate pe site și în rapoartele anuale ale organizației.
 
WWF consideră că demersurile asociațiilor de vânătoare sunt consecința directă a faptului că aceste asociații NU înțeleg menirea Directivei Habitate și în lipsa argumentelor încearcă să oprească cu orice preț aplicarea corectă a directivei.
 
WWF România speră că se va porni cât mai repede o consultare reală și largă, cu implicarea tuturor părților de bună credință, pentru a găsi soluții pentru aplicarea întârziată a directivei europene.  WWF își oferă deschiderea de a discuta argumentat cu orice partener si de a pune la dispoziție expertiza dobândită cu privire la conservarea carnivorelor mari. 
 
 
	© (c) Mircea Struteanu
© (c) Mircea Struteanu
Doneaza
Doneaza