Politici publice | WWF

Politici publice rel=
Scopul general al activității de influențare a politicilor publice a organizației WWF România este acela de a identifica și promova idei și soluții pentru o mai bună mobilizare a fondurilor europene, în sprijinul implementării obiectivului principal al UE de a stopa pierderea biodiversității și degradarea serviciilor de mediu.
© Shutterstock/Arkady
Organizația noastră desfășoară o activitate de policy – elaborare și influențare a politicilor publice – continuă și consistentă. În fapt, în cadrul grilei noastre de activități, politicile publice ocupă un loc central, constituindu-se în temă de proiecte, activitate ce se desfășoară în cadrul unor proiecte pentru a asigura succesul acestora, dar și în arie de intervenție punctuală pe probleme de interes pentru organizație.

Echipa dedicată activității de politici publice participă la procesul de elaborare și modificare a politicilor sau inițiază proiecte de polici pe trei mari domenii: păduri, ape și arii protejate/Natura 2000. Dar ecosistemele și biodiversitatea specifică zonelor împădurite, zonelor umede și ariilor naturale protejate trebuie să suporte și să amortizeze, de asemenea, impactul acțiunilor umane și al politicilor publice din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, infrastructurii energetice sau de transport. De aceea, echipa noastră este prezentă și în grupurile de lucru ministeriale/interministeriale, în comitetele de monitorizare și comitetele consultative tematice în care se dezvoltă și se actualizează politicile corespunzătoare acestor domenii, făcând toate eforturile pentru integrarea conservării biodiversității în deciziile specifice acestor sectoare.

Departamentul de politici al organizației WWF-România realizează o comunicare și o activitate de lobby, în dublu sens, în relația cu instituțiile publice din România și Comisia Europeană, pe domeniile de interes amintite mai sus. De asemenea, departamentul de politici are și responsabilitatea de a comunica noutățile și schimbările de politici către publicul mai larg din România – societății civile și organizațiilor nonguvernamentale pentru a fi siguri că acestea sunt înțelese și că toți cei interesați sunt la curent și înțeleg:

a. cum să valorifice diversele oportunități de finanțare; b. care sunt oportunitățile de participare activă în procesul de formare și implementare a policitilor naționale și europene; c. care sunt drepturile și îndatoririle asumate de România, în ce privește protejarea și conservarea naturii, vis-a-vis de apartenența la Uniunea Europeană.

Departamentul nostru de polici îndeplinește, de fapt, și rolul de mediator în relația instituțiilor publice cu cetățenii. Prin proiectele pe care le implementăm în diverse zone din țară încercăm să adunăm cât mai multe informații și opinii din teren și să le transmitem mai departe instituțiilor competente, așa încât politicile publice să poată răspunde cât mai bine atât intereselor și nevoilor oamenilor, cât și problemelor legate de mediu.

Scopul general al activității de influențare a politicilor publice a organizației WWF România este acela de a identifica și promova idei și soluții pentru o mai bună mobilizare a fondurilor europene, în sprijinul implementării obiectivului principal al UE de a stopa pierderea biodiversității și degradarea serviciilor de mediu.
Doneaza
Doneaza