Schweighofer a eșuat în atingerea obiectivelor asumate | WWF

Schweighofer a eșuat în atingerea obiectivelor asumate rel=
Taieri ilegale - Romania
© Calin Ardelean/WWF Romania
Au trecut cinci luni de la hotărârea Forest Stewardship Council (FSC) de a se dezasocia de societatea Holzindustrie Schweighofer (HS); de-a lungul acestei perioade au fost trimise numeroase cereri pentru luarea de măsuri împotriva comerțului ilegal cu lemn și pentru abordarea deficiențelor din sistemul de administrare a acestei resurse. Acum, WWF nu crede însă că aceste cereri au fost îndeplinite. De aceea, WWF recomandă companiilor din industria lemnului prudență înainte de aprovizionare și cere HS luarea unui set de măsuri specifice privind aprovizionarea sa cu lemn.
Puterea comercială de cumpărare poate fie să ducă la degradarea pădurilor, fie să îmbunătățească silvicultura, să aducă beneficii oamenilor, naturii și climei.

"HS nu și-a îndeplinit obligațiile făcute față de FSC - de exemplu, nu a declarat public că HS și nu doar furnizorii săi au făcut greșeli în ce înseamnă excluderea lemnului ilegal din afacerea sa. Suntem îngrijorați că, în loc să se concentreze pe rezolvări, HS declară în mod repetat părților interesate că totul este bine, că totul este sub control și că nu există niciun motiv serios de îngrijorare", a declarat Johannes Zahnen, Expert Politici Forestiere la WWF Germania. "HS a acordat o importanță uriașă titlurilor (de articole sau comunicate, n.tr.), dar credem că societatea nu a aplicat încă un sistem robust și credibil de due diligence (prevenție, n.tr.) care să garanteze că firma nu preia lemn ce provine din exploatări forestiere ilegale sau din păduri în care sunt valori ridicate de conservare, amenințate de activități de management".

Problema comunicării și implicării HS în mass-media a fost ridicată de WWF de mai multe ori în procesul ce a dus la dezasocierea FSC de HS. Cu toate acestea, nu a fost abordată în mod adecvat de către HS.

Ca urmare, WWF recomandă companiilor să acționeze cu prudență și să facă verificări amănunțite înainte de a aproviziona de la HS - pentru a evita sursele potențial nedorite și a se asigura, mai întâi, că HS continuă să-și îmbunătățească angajamentele și să le pună în aplicare cu succes, prin rezultate vizibile.

Specific, cerem HS să:
  • Comunice clar în toate materialele publice și în cele destinate clienților că a procesat lemn în timp ce avea probleme serioase legate de lanțul de aprovizionare (probleme ce au permis astfel lemnului ilegal să intre în producția companiei) și că își asumă întreaga responsabilitate pentru acest lucru.
  • Menționeze public angajamentul său de a acționa conform cadrului final de condiții și a strategiei ce va fi elaborată de Grupul de lucru al factorilor interesați, cu aprobarea finală a Consiliului de Administrație al FSC.
  • Publice o politică clară de aprovizionare cu lemn în care se angajează să procure lemn certificat FSC prin lanț de custodie (CoC), pentru nevoile sale - în totalitatea afacerilor sale. De asemenea, să furnizeze o declarație explicită privind excluderea lemnului ilegal, ca responsabilitate expresă.
"Timp de mulți ani, pădurile din diferite zone ale României au fost exploatate fără a ține seama de sustenabilitate, fără a respecta nevoile comunităților locale sau valorile extraordinare ale biodiversității încă existente", a declarat Magor Csibi, Director WWF-România. "Cazul HS a scos în evidență practicile nesustenabile din sectorul forestier - modul în care este tratat acest caz este esențial, deoarece va determina viitorul practicilor forestiere. Companiile trebuie să știe că practicile nesustenabile nu sunt tolerate nici de piață, nici de autorități, iar acesta a fost un semnal clar: orice operator și comerciant de produse forestiere trebuie să implementeze un sistem care să asigure mecanisme transparente, cu toleranță zero față de tăierile ilegale și tăierile nesustenabile.

O întâlnire inițială a factorilor interesați a fost organizată de către FSC în România, în luna mai, pentru a discuta cadrul de condiții pe care FSC va construi o strategie pentru HS - prin care s-ar reasociere cu FSC să fie din nou posibilă. WWF a fost invitată să participe, dar a refuzat până acum, din cauza faptului că HS nu a răspuns cererii noastre clare de a face pașii elementari pentru construirea încrederii, printr-o comunicare și o poziție de politici corectă, ca punct de plecare pentru atingerea unui angajament credibil și constructiv al părților interesate. În pofida poziției WWF și a absenței sale din această întâlnire, HS nu a reușit până în prezent să ia măsuri cu privire la acești pași.
 
FSC a lansat o perioadă de consultare (deschisă până la 21 iunie), pentru a primi informații de la părțile interesate în legătură cu draftul Cadrului de condiții FSC, elaborat de un Grup de lucru, ce să ofere baza pentru procesul de planificare.
 
Este mai important decât oricând ca HS să își îmbunătățească performanțele în acest proces. Toate părțile interesate se pot implica acum pentru a se asigura că HS se angajează să promoveze în mod activ practicile forestiere responsabile, fără a le submina. Încurajăm toate companiile să-și folosească influența pentru a obține un rezultat permanent și pozitiv pentru pădurile din România - asigurându-se astfel că nu există riscul aprovizionării cu lemn provenind din surse inacceptabile și promovând doar practici responsabile de management a pădurilor.

Context:
Ancheta FSC privind HS a fost determinată de o plângere a WWF făcută în noiembrie 2015. O comisie independentă numită de FSC în același an, menită să investigheze aceste acuzații, a concluzionat că societatea este într-adevăr implicată în comerțul ilegal cu lemn și că practicile sale sunt în contradicție cu obiectivele FSC (de exemplu, combaterea tăierilor și a comerțului ilegal de lemn). În perioada de probă, WWF a cerut FSC să investigheze în continuare problemele legate de legalitatea și de măsurătoarea falsă a lemnului primit (probleme enunțate în plângerea inițială a WWF). Acestea, alături de noile acuzații apărute în cursul investigației preliminare au determinat comisia FSC să concluzioneze că extinderea perioadei de probă nu este posibilă. Toate companiile europene trebuie să se asigure că își îndeplinesc obligațiile ce le revin prin Regulamentul European privind Lemnul (EUTR) - de a exclude lemnul ilegal din lanțurile lor de aprovizionare și de a împiedica plasarea acestuia pe piața europeană, pentru produsele asupra cărora se aplică EUTR.
 
Pentru informații suplimentare contactați:
Magor Csibi – Director WWF România, email: [email protected], tel: 0730 098 722
Doneaza
Doneaza