Combaterea tăierilor ilegale | WWF

Combaterea tăierilor ilegale  rel=
© WWF DCP

Exploatarea forestieră ilegală

Context Global     
În ultima perioadă creșterea economică mondială a generat o creștere a presiunii asupra pădurilor. Cererea crescândă pentru lemn și produse din lemn, dar și deficiențele instituționale existente, fac ca exploatările forestiere ilegale și comerțul aferent să devină o problemă gravă, de interes la nivel global.
S-a impus astfel pe agenda guvernelor și a politicilor internaționale nevoia soluționării tăierilor ilegale prin legislație și acorduri la nivel global. Uniunea Europeană, S.U.A. și Australia au luat atitudine prin adoptarea unor legislații care să prevină utilizarea lemnului ilegal, fie că se referă la cel importat, sau la cel de pe piața autohtonă.
În ceea ce privește reglementările Europene, EUTR (Regulamentul Uniunii Europene privind comerțul cu lemn) este principalul instrument pentru prevenirea si combaterea taierilor ilegale in lume inclusiv in spatiul Statelor Membe ale UE.
WWF susține dezvoltarea unui cadru legislativ, nu doar la nivel național, dar și la nivel regional și european, care va permite combaterea și prevenirea comerțului cu lemn recoltat ilegal, ținând cont de conservarea biodiversității dar și de bunăstarea și dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Context Național
În urmă cu cel puțin 15 ani, societatea civilă din România a reclamat  sistematic nivelul alarmant al tăierilor ilegale. Astăzi, aceste fapte au fost recunoscute și de un raport realizat de Curtea de Conturi privind "Situaţia patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990 - 2012", raport în care se arată că din pădurile statului şi din cele private s-au tăiat ilegal aproximativ 80 de milioane de metri cubi de lemn, de pe o suprafață de 366.000 ha de pădure, proprietate de stat si privata, fapt care a adus pierderi de circa 5 miliarde de euro.
Tăierile ilegale, urmate de “abandonarea” acestor suprafețe - prin faptul că nu sunt asigurate lucrările de împădurire, respectiv de îngrijire a suprafețelor împădurite sau regenerate natural, devin astfel probleme care trebuie tratate ca o prioritate atunci când vorbim despre gestionarea pădurilor din România. Cauzele acestor probleme sunt datorate în principal gradului de implementare a legislației existente, care a suferit modificări majore în ultima perioadă.
Problema tăierilor ilegale și a comerțului cu lemn recoltat ilegal cauzează degradarea pădurilor și amenință, de fapt, viitorul pe termen mediu și lung al sectorului forestier și al domeniilor conexe, al calității mediului și mai ales nivelul de trai și bunăstarea comunităților locale, în general.

Soluția: aplicarea legislației
WWF consideră că, pentru a reduce exploatarea ilegală a lemnului și pentru a preveni distrugerea pădurilor, e nevoie de implicarea activă a tuturor factorilor interesați în sprijinul aplicării legislației din domeniu.

WWF și eforturile de reducere a exploatării ilegale a pădurilor
WWF România a militat pentru ca pădurile să devină o prioritate inclusiv pentru autoritățile și mediul politic din România, arătând că dincolo  de valorificarea economică a pădurilor sub formă de masă lemnoasă, rămân cel puțin la fel de importante conservarea biodiversității și bunăstarea comunităților locale, ca obiective prioritare, atunci când vorbim de gestionarea pădurilor.
WWF înțelege că pădurea nu este doar o marfă pentru piața economică, că nu doar prețul trebuie sa conteze în valorificarea masei lemnoase, ci și aportul la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Prin utilizarea și prelucrarea lemnului și a altor produse oferite de pădure ar trebui susținuta, în fapt, viața comunităților din preajma pădurilor și dezvoltarea economică locală.

Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului de aplicare a EUTR ( EU Timber Regulation )
WWF România a fost implicată activ în procesul de transpunere în mod adecvat a cadrului legislativ național  pentru implementarea EUTR și dezvoltarea unui cadru legislativ eficient. WWF a încurajat și a susținut  dezvoltarea cadrului legal printr-un proces participativ cu implicarea factorilor interesați relevanți.
Pentru combaterea și prevenirea comerțului cu lem recoltat ilegal WWF s-a implicat în dezvoltarea de propuneri  pentru completarea și modificarea metodologiei de exercitare a controalelor de către autoritățile competente, în scopul creșterii transparenței și eficientizării procedurilor de control.
De asemenea, WWF a inițiat și a contribuit la dezvoltarea unui Ghid de bune practici pentru „operatorii naționali” ce introduc pe piață lemn și produse de lemn, pentru o implementare adecvată a prevederilor Regulamentului UE privind comerțul cu lemn.

Un alt instrument important dezvoltat cu sprijinul WWF este harta pentru identificarea zonelor de risc privind tăieri ilegale, având ca scop creșterea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a tăierilor ilegale. Harta zonelor de risc a fost dezvoltată în cadrul unui proces participativ și sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin evaluarea națională a factorilor de risc privind prevalența recoltării ilegale a lemnului în România și cartarea la nivel național a acelor zone ca Zone de risc.
 
Harta Zonelor de Risc privind tăierile ilegale
În esență, harta zonelor de risc este un sistem de prioritizare transparenta a controalelor pe care și-l propune Autoritatea Competentă. Astfel, exercitarea controalelor va urma o abordare bazată pe riscuri în deplin acord cu Reglementarile Europene privind Combaterea Comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal.
Ca și impact, în urma utilizării hărții zonelor de risc în prioritizarea controalelor, este așteptată o creștere a eficienței măsurilor de prevenție. Chiar dacă aceste măsuri de prevenție reprezintă un concept relativ nou pentru mulți agenți economici, firmele de exploatare a lemnului vor fi obligate să instituie măsuri suplimentare pentru prevenirea recoltării ilegale a lemnului, întrucat „Zonele de Risc” trebuiesc să fie însușite ca abordare minimală.

Harta Zonelor de Risc - O modificare fundamentală a actului de control în România
Prin publicarea și utilizarea hărții zonelor de risc ca instrument de prioritizare în exercitarea controalelor, este de așteptat să apară o concurență constructivă în sectorul forestier. Totodată, prin publicarea acestei prioritizări de exercitare a controalelor se răspunde nevoii de transparență în actul de control - este cunoscut faptul că transparența este o primă soluție eficientă în procesul de prevenire a tăierilor ilegale.
În aceste zone de risc sunt necesare, cu prioritate, integrarea eforturilor din partea autorităților, decidenților politici, administratorilor de păduri, a firmelor de exploatare a lemnului dar și a societății civile (inclusiv prin utilizarea serviciului 112 în cadrul „Radarului Pădurii”) pentru reducerea fenomenului de exploatare forestieră ilegală.
Vezi mai multe detalii despre Radarul Pădurilor.
 
Precizări importante:
Harta NU reprezintă cartarea tăierilor ilegale;
În cadrul acestor zone există suprafețe gospodărite în mod durabil;
Nu este interzisă recoltarea în mod legal a masei lemnoase;
Harta reprezintă evaluarea Autorității Competente;
Harta a fost dezvoltată în cadrul unui proces participativ cu implicarea factorilor interesați;
Harta reprezintă o abordare minimală – Operatorii au în continuare obligația de a efectua evaluări de risc și de a identifica factorii de risc de la caz la caz.
 
	© WWF
Harta zonelor de risc privind tăierile ilegale
© WWF

Vezi aici harta zonelor de risc

Fișierele .KMZ conțin modele 3D împreună cu coordonate de latitudine și longitudine. Pentru a vizualiza aceste fișiere, aveți nevoie de Google Earth, program gratuit de vizualizare a hărților oferit spre descărcare gratuit AICI.
Doneaza
Doneaza