Educație pentru dezvoltare durabilă | WWF

Educație pentru dezvoltare durabilă rel=
Tabără de ecologie organizată de WWF şi Lafarge în 2008
© WWF
Misiunea WWF constă în obţinerea unui impact pe termen lung în conservarea naturii. Printre metodele folosite un loc important îl ocupă educaţia. WWF acordă o atenţie deosebită educaţiei de mediu care este, încă de la înfiinţarea organizaţiei în 1961, una dintre priorităţile strategice ale organizaţiei.
În România, această preocupare s-a materializat prin înfiinţarea, în 2011, a unui Departament de Educaţie, ale cărui activităţi vor sta sub semnul „Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă” (EDD). Astfel, WWF aderă la obiectivele Decadei UNESCO dedicată Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă.

Independent de departamentul specializat pe educaţie, WWF România a organizat activităţi educative în majoritatea proiectelor de conservare, pentru a se asigura de buna informare şi de implicarea comunităţilor din zonele respective. În plus, echipa WWF România a dat curs invitaţiilor şi propunerilor de parteneriat specifice.

Doneaza
Doneaza