Economie verde | WWF

Economie verde rel=
Tunsul oilor, Romania
© WWF DCP, Anamaria Stoica

Zonele rurale şi agricole reprezintă una dintre cele mai semnificative contribuţii privind capitalul natural, moştenirea culturală şi coeziunea socială pe care România o aduce Uniunii Europene. În România, terenul agricol reprezintă 62.4% din suprafaţa totală a ţării.

Proiectele din acest domeniu urmăresc conservarea zonelor agricole cu valoare naturală ridicată, a habitatelor naturale şi semi-naturale din mediul rural, precum şi dezvoltarea durabilă în comunităţile rurale prin încurajarea practicării activităţilor tradiţionale şi a ecoturismului.

Rezultate obţinute până acum în cadrul proiectelor:

  • instruirea ONG-urilor de mediu locale şi a fermierilor din Maramureş şi Transilvania cu privire la accesarea fondurilor UE;
  • introducerea propunerilor WWF de conservare a naturii (păstrarea practicilor agricole tradiţionale în zonele agricole cu valoare naturală ridicată, protecţia apei şi solului, promovarea agriculturii ecologice şi a produselor locale) în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală elaborat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării;
  • facilitarea întâlnirilor şi a dialogului între micii fermieri şi reprezentanţii autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu.

Exemple de proiecte de economie verde pe care le-am realizat:

Promovarea Plăţilor pentru Servicii de Mediu şi a schemelor de finanţare sustenabilă pentru Bazinul Dunării

Dezvoltare Rurală și Zone Agricole cu Valoare Naturală Ridicată

  • Tranziția către o economie verde presupune o schimbare de paradigmă, o trecere de la un sistem care măsoară progresul și bunăstarea doar prin prisma PIB-ului la unul care recunoaște și protejează valoarea capitalului social și natural.

Doneaza
Doneaza