Împreună pentru Dunăre: un proiect WWF-Coca Cola | WWF

Împreună pentru Dunăre: un proiect WWF-Coca Cola rel=
© Cristian Mititelu Răileanu
WWF și The Coca-Cola Company (TCCC) lucrează împreună în cadrul unui proiect ce se va desfășura timp de șapte ani, a cărui viziune este refacerea unor zone umede și lunci inundabile din lungul Dunării și al afluenților săi.
Ținta proiectului este reconstrucția zonelor umede, care ar face posibilă obținerea a 12 milioane m3 de apă, până în anul 2020- o cantitate de apă care ar umple 4,800 de bazine olimpice.

Proiectul se desfășoară în șase țări: Austria, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria. Bugetul investit de Fundația Coca Cola pentru păstrarea zonelor umede și a lunciii Dunării este de 4.4 milioane de dolari, pentru o perioadă de șapte ani.

Beneficiile reconstrucției zonelor umede

Dunărea reprezintă cea mai mare suprafaţă neîntreruptă de zonă umedă din lume şi una dintre ultimele mari regiuni relativ neperturbate din Europa. Pe lângă faptul că adăpostește o mare varietate de habitate şi specii rare şi periclitate, ecosistemele de apă dulce ale Dunării Inferioare îndeplinesc servicii esenţiale de mediu, oferind numeroase posibilităţi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale (protecția la inundații, apă potabilă, lemn, biomasă, oportunități de turism și recreere, pește și alte surse de hrană).

De la sfârşitul secolului trecut până în prezent, intervenţia umană a distrus peste 80% din toate zonele umede ale Dunării. De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-au construit centrale hidroelectrice, diguri, sisteme de drenare, prin care s-a distrus legătura dintre habitatele de luncă şi sistemul fluvial, iar funcţiile ecologice ale acestora au fost afectate.

Cu un parcurs de peste 1.000 km prin Bulgaria, România, Ucraina şi Moldova, Dunărea Inferioară a fost identificată de către WWF ca fiind una dintre cele mai importante regiuni de biodiversitate din lume. Coridorul Verde al Dunării Inferioare este cea mai ambițioasă inițiativă europeană de refacere a zonelor umede, propusă iniţial de WWF şi oficializată printr-un acord internaţional semnat în anul 2000 de către guvernele Ucrainei, României, Bulgariei şi Moldovei. WWF implementează în România proiecte locale de reconstrucție ecologică încă din anii `90.

În cadrul proiectului derulat alături de Coca-Cola, în România lucrările de reconstrucție ecologică se vor desfășura în lungul Dunarii între localitățile Gârla Mare și Vrata, din judetul Mehedinți. Reconstrucția ecologică a zonei umede Gârla Mare va contribui la stocarea a peste 5 milioane de m3 de apă în timpul viiturilor de pe Dunăre și la refacerea și mentinerea biodiversității, mai ales a habitatelor necesare peștilor pentru depunerea icrelor. În cadrul parteneriatului se va pregăti cel puțin încă un proiect de reconstrucție ecologică în lungul Dunarii, în România, prin realizarea unor studii și găsirea celor mai bune oportunități economice pentru utilizarea durabilă a terenurilor.

Pe lângă beneficiile ecologice, refacerea conectivității fluviului cu lunca sa inundabilă va contribui la reducerea impactului inundațiilor asupra comunităților riverane Dunării și la alimentarea locală a pânzei freatice, cu efecte benefice pentru activitățile agricole.

Activitățile din Croația se vor desfășura de-a lungul râului Drava, care face parte din viitoarea Rezervație a Biosferei Mura-Drava-Dunăre. Zona, care mai poartă numele „Amazonul Europei”, se întinde din Austria până în Slovenia, Ungaria, Croația și Serbia. Refacerea echilibrului natural al unui sector important al raului Drava din Croația, se va realiza prin reconectarea si reconstructia a cinci brațe laterale care vor contribui la imbunatatirea dinamicii râului și a habitatelor, diminuarea efectelor inundațiilor și creșterea potențialului de ecoturism și recreere.

Lucrările de reconstrucție ecologică din Ungaria au loc pe fostul meandru Barcs-Old-Drava, în cadrul unei cooperări cu Croația. Refacerea meandrului Barcs-Old-Drava, cel mai mare fost meandru pe malul stâng al râului, va arăta o metodă relativ simplă și eficientă de îmbunătățire a statutului ecologic al raurilor si al zonelor umede și pădurilor de lunca, generând oportunități pentru ecoturism.

Activitățile de reconstrucție ecologică din Serbia se vor desfășura pe meandrul Bestrement din lunca Dunării, făcând parte din viitoarea Rezervație a Biosferei Mura-Drava-Dunăre. Reconstrucția va îmbunătăți circuitul hidrologic pe tot parcursul anului și va crea oportunități pentru noi afaceri bazate pe natura.

Neusiedler See, din Austria, este un habitat unic, situat în apropierea fabricii Edelstal, aparținând companiei Coca-Cola. Proiectul va garanta conservarea ultimelor lacuri minerale cu ajutorul unor stăvilare.Ținta este ca 650.000-1.000.000 m3 de apă să fie înlocuite. În plus, activitățile de conservare vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și agriculturii.

Prin lucrările de reconstrucție din Bulgaria, șase specii de pești amenințate cu dispariția se vor bucura de habitate mai prielnice după refacerea a 30 km de luncă și activități de conservare (cum ar fi repopularea). În plus, capacitatea de purificare a apei va crește.

Caravana Dunării

Oamenii care trăiesc în lungul Dunării vor avea ocazia să afle despre valoarea zonelor umede și despre demersurile WWF și Coca-Cola, atunci când se vor întâlni cu Caravana Dunării, care pornește pe 29 iunie 2014, în Serbia. Un camion cu diverse materiale interactive va poposi în 25 de orașe din Bulgaria, Croația, Ungaria, România și Serbia, până la sfârșitul verii anului 2015. În România, Caravana se va opri în cinci orașe în iunie 2015.  

 Proiectul va conserva și reface aceste zone umede și lunci vitale pentru oameni și natură. Totodată, încercăm să generăm o mișcare regională care promovează conservarea și refacerea zonelor umede, dar și utilizarea durabilă a apei.

Andreas Beckmann, director regional la WWF Programul Dunăre-Carpați

E cel mai mare program pe care Fundația Coca-Cola îl sprijină în Europa. Lucrăm alături de WWF din 2007, pentru a conserva sursele de apă dulce de pe glob și pentru a face schimbări de impact în companie. Știm bine că apa este o resursă rară. În același timp, e ingredientul principal din produsele noastre. De aceea ne angajăm să eficientizăm continuu utilizarea apei, alături de WWF, prin ținte ambițioase.
 

Ulrike Sapiro, Director of Community and Environment for Coca-Cola in Europe

 
	© WWF/Coca-Cola
© WWF/Coca-Cola
Doneaza
Doneaza