Dunărea şi Delta Dunării | WWF

Dunărea şi Delta Dunării rel=
Delta Dunarii, paradis aflat in pericol
© Daniel Petrescu
Cu un parcurs de peste 1.000 km prin Bulgaria, România, Ucraina şi Moldova, Dunărea Inferioară a fost identificată de către WWF ca fiind una dintre cele mai importante regiuni de biodiversitate din lume. Fluviul adăposteşte o mare diversitate de habitate de apă dulce, rare şi periclitate, oferind numeroase posibilităţi valoroase pentru sprijinirea şi revigorarea activităților autohtone. De asemenea , este o regiune cu un bogat patrimoniu cultural, în care viaţa localnicilor se împletește cu viaţa fluviului.

Dunărea reprezintă cea mai mare suprafaţă neîntreruptă de zonă umedă din lume şi una dintre ultimele mari regiuni relativ neperturbate din Europa. Pe lângă faptul că adăpostește o mare varietate de habitate şi specii rare şi periclitate – printre care 320 de specii de păsări – ecosistemele de apă dulce ale Dunării Inferioare îndeplinesc servicii esenţiale de mediu oferind numeroase posibilităţi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale.

Problema

De la sfârşitul secolului trecut până în prezent, intervenţia umană a distrus peste 80% din toate zonele umede ale Dunării. De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-au construit centrale hidroelectrice, diguri, sisteme de drenare, prin care s-a distrus legătura dintre habitatele de luncă şi sistemul fluvial, iar funcţiile ecologice ale acestora au fost afectate.

Construirea marilor sisteme de navigaţie – canale ce leagă marea de fluviu, digul de la Porţile de Fier şi adâncirea albiei fluviului – au avut un impact deosebit asupra biodiversităţii.

Cu toate că în anumite sectoare nivelul de conştientizare a pagubelor produse de intervenţia umană creşte, continuă să apară noi ameninţări. Proiectele de navigaţie - planificata regularizare a fluviului între Bulgaria şi România -, supraexploatarea resurselor piscicole, braconajul, dezvoltarea infrastructurii neprietenoase cu mediul sau lipsa unei viziuni unitare în abordarea provocărilor din Delta Dunării, ameninţă să afecteze şi mai mult ecosistemele naturale unice situate pe cursul inferior al Dunării.

Schimbările climatice sunt o altă provocare ce amenință mii de specii de plante și animale și zeci de tipuri de ecosisteme aducând după sine: inundaţii mai frecvente, perioade mai lungi de secetă, rezerve scăzute de peşte şi biodiversitate redusă.

Beneficii pentru oameni şi natură

Delta Dunării se bucură să fie printre primele zone pilot ale inițiativei europene Rewilding Europe , cu sprijinul căreia această zonă unică poate dezvolta o serie de activități bazate pe natură care să aducă beneficii comunităților locale și deltei în egală măsură.

Lucrările de reconstrucție ecologică și o bună gestionare a ariilor protejate din lungul Dunării oferă o serie de beneficii socio-economice care pe termen mediu și lung vor duce la prosperitate și dezvoltare a comunităților locale.
 

Doneaza
Doneaza