TRANSGREEN: infrastructură verde în Carpați | WWF

TRANSGREEN: infrastructură verde în Carpați rel=
Ecoduct sau "pod verde", soluția pentru asigurarea culoarelor de migrație a animalelor atunci când habitatele sunt fragmentate de o autostradă
© Vaclav Hlavac / Agenția pentru conservarea naturii a Republicii Cehe
Dezvoltarea rețelei de autostrăzi și căi ferate ce conectează între ele puncte cheie ale României și, mai departe, țara noastră cu restul Europei este un proces în plină desfășurare. Planurile de dezvoltare a acestor tipuri de „infrastructură mare” prevăd traversarea Munților Carpați și, implicit, fragmentarea și perturbarea unor ecosisteme valoroase incluse în arii naturale protejate, precum siturile de interes european Natura 2000. Pentru a preîntâmpina și diminua aceste presiuni și amenințări asupra naturii, proiectul TRANSGREEN își propune să dezvolte soluții pentru a contribui la crearea unei rețele de transport cu impact cât mai redus asupra mediului și pe care să se circule în siguranță, în România, Austria, Cehia, Solvacia, Ungaria.
Proiectul TRANSGREEN (pagina web a proiectului aici) aduce împreună organizații implicate direct în dezvoltarea planurilor de infrastructură mare și în conservarea naturii: autorități publice naționale (precum Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului din România) și regionale, organizații internaționale, centre de cercetare și universități, companii de autostrăzi, organizații de mediu. Aceste instituții au capacitatea, experiența și autoritatea de a dezvolta soluții concrete de reducerea impactului asupra mediului și de a propune de elemente de „infrastructură verde” potrivite, cu atenție specială pentru coridoarele ecologice ce asigură posibilitatea deplasării speciilor celor mai vulnerabile la impactul autostrăzilor și căilor ferate: carnivorele mari (precum ursul brun, lupul și râsul) și anumite specii de ierbivore.
 
Pachetele de măsuri concrete ce țin de planificarea, construcția, managementul și monitorizarea infrastructurii mari se vor concentra pe patru proiecte-pilot: autostrada Tîrgu Mureș-Iași (Romania), calea ferată Arad (Radna)-Deva (Romania), autostrada Miskolc (Ungaria) – Kosice (Slovacia) – Uzhgorod (Ucraina), autostrada Beskydy (Cehia-Slovacia). În plus, proiectul urmărește crearea unor strandarde de abordare integrată a planificării proiectelor de infrasturctură și promovarea acestora spre integrare în politicile publice din regiune.

Finanțator:
Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Transnațional Dunărea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei – SEE). Acest program finanțează proiecte ce au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperarii instituționale, implementate de un parteneriat transnațional extins, Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării.

Buget total: 2.481.321,16 euro. Contribuția FEDR: 2.109.122,95 euro

 
 
	© Danube Transnational Programme
TRANSGREEN, projekt v rámci Danube Transnational Programme
© Danube Transnational Programme

Website

Pagina oficială a proiectului (EN)

Persoană de contact

Manager proiect, Cristian Remus Papp, [email protected]

Parteneri

România
WWF România
Asociația Milvus

Austria
WWF International Programul Dunăre-Carpați – coordonator
Secretariatul Convenției Carpatice

Cehia
Friends of the Earth
Agenția pentru conservarea naturii a Republicii Cehe
Centrul de cercetare în domeniul transporturilor

Slovacia
Compania națională de autostrăzi
Agenția de stat pentru conservarea naturii a Republicii Slovace
Centrul de excelență a Uniunii Europene SPECTRA – Universitatea Tehnologică din Bratislava

Ungaria
CEEweb for Biodiversity (Rețeaua Central-Est Europeană pentru Biodiversitate)

Parteneri asociați

România
Ministerul Mediului
Ministerul Transporturilor

Austria
Ministerul Transporturilor, Inovației și Tehnologiei

Cehia
Ministerul Mediului

Polonia
Ministerul Infrastructurii și Construcțiilor

Slovenia
Ministerul Infrastructurii

Ucraina
Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale
Administrația Regională Transcarpatică – Departamentul de ecologie și resurse naturale

Ungaria
Compania Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Doneaza
Doneaza