PAN (Protected Areas Networks) Parks | WWF

PAN (Protected Areas Networks) Parks rel=
Parcul Naţional Retezat
© Andreas Beckmann, WWF DCP

Obiectivele acestui proiect au fost îmbunătăţirea managementului ariilor protejate în Europa şi sporirea cunoştinţelor despre diversitatea naturii europene. Proiectul este finanţat de WWF Olanda.

PAN Parks asigură un instrument concret pentru îmbunătăţirea protejării naturii prin dezvoltarea durabilă a turismului, oferind posibilităţi economice pentru parcurile naţionale şi zonele înconjurătoare. Reţeaua reuneşte administratori de arii protejate, autorităţi locale şi companii de turism locale şi internaţionale.

Parcurile naţionale europene, agenţii economici activi în zona acestora, precum şi organizaţiile de turism internaţionale se supun procesului de verificare PAN Parks, devenind astfel parcuri sau parteneri certificaţi, obţinând şi beneficiind de o marcă recunoscută, de calitate înaltă.

Context:

În Europa există numeroase habitate diverse şi unice. În aceste arii protejate există frumuseţi şi bogăţii naturale extraordinare. Totuşi, oamenii nu cunosc foarte multe lucruri despre aceste arii naturale protejate şi despre necesitatea conservării lor.

Turismul în natură este o industrie cu dezvoltare masivă în întreaga lume, iar Europa încă mai are de descoperit acest potenţial. Scopul reţelei PAN Parks este realizarea acestui potenţial, fără a aduce prejudicii zonelor deja ameninţate, din cauza protejării defectuoase.

PAN Parks a făcut eforturi pentru a creşte nivelul de conştientizare asupra capitalului natural al Europei şi pentru a obţine astfel sprijin public, politic şi financiar. Este o acţiune unică: organizaţii pentru conservarea naturii, comunitatea oamenilor de afaceri şi partenerii locali s-au reunit pentru a forma o reţea de arii protejate ce urmăreşte să îmbunătăţească experienţa turiştilor în natură.

Obiective specifice

Fundaţia PAN Parks reuneşte sub marca sa de calitate parteneri certificaţi şi ajută la îmbunătăţirea gospodăririi ariilor protejate, prin utilizarea şi implementarea următoarelor obiective:

• asigurarea conservării pe termen lung a ariilor naturale protejate, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea comunităţilor locale;

•promovarea managementului durabil al florei şi faunei din ariile protejate din Europa;

•facilitarea dezvoltării turismului durabil în interiorul şi în vecinătatea ariilor protejate;

•creşterea nivelului de cunoştinţe al oamenilor în ceea ce priveşte bogăţiile naturale ale Europei.


Soluţii

PAN Parks aplică un sistem independent de verificare a ariilor protejate şi a partenerilor de afaceri, care trebuie să se conformeze unui set de criterii stricte care asigură evaluarea obiectivă şi respectarea standardelor internaţionale.

Respectarea criteriilor PAN Parks solicită parcurilor, printre altele, îmbunătăţirea practicilor manageriale şi stabilirea unei zone naturale neafectate de intervenţia omului.

Vizitatorii sunt însă bineveniţi în PAN Parks: unul dintre principiile de certificare pentru ariile protejate implică adoptarea cu succes a unei Strategii pentru Dezvoltarea Turismului Durabil, punând în acelaşi timp accent egal pe cele mai bune practici pentru conservarea naturii şi pe stimularea colaborării cu economia locală bazată pe turism.

Rezultate

Opt parcuri din Europa au primit certificarea PAN Parks: Bieszczady, Polonia; Central Balkan, Bulgaria; Fulufjället, Suedia; Majella, Italia; Oulanka, Finlanda; Paanajärvi, Rusia; Retezat, România; Rila, Bulgaria.

Mai multe parcuri au semnat scrisori de intenţie în vederea certificării în următorii ani şi numeroase altele şi-au exprimat interesul pentru acest concept. 
Persoana de contact pentru acest proiect:

Maria Mihul
Coordonator proiect
Tel: 021 317 49 96
Fax: 021 317 49 97
Doneaza
Doneaza