Proiect pentru natură și comunități locale | WWF

Proiect pentru natură și comunități locale rel=
Malancrăv, Podișul Hârtibaciului
© Adept

Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt

Proiectul este implementat de WWF Programul Dunăre-Carpați România în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu Regiunea 7 Centru, Asociaţia Ecotur Sibiu (ECOTUR).

Proiectul urmărește să propună şi să implementeze un model de management pentru siturile Natura 2000, care să poată fi replicat la nivel naţional, în ideea creşterii eficienţei în administrarea ariilor protejate.
 
Obiectivul general:

Până în 2020, menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional se asigură prin managementul participativ al SPA şi SCI-urilor din zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, asigurându-se în acelaşi timp cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunităţile locale.

Scopul proiectului:
În 48 luni se va realiza cadrul necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din SPA şi SCI-uri în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, şi vor asigura condiţii minime necesare finanţărilor din fonduri europene, atât ca plăţi compensatorii, dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Arii protejate:

Podişul Hârtibaciului se suprapune peste următoarele situri Natura 2000:
  • Sighişoara Târnava Mare;
  • Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fanaţului;
  • Pădurea de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăreţul;
  • Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu; 
  • Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighişoara” (arie protejată de interes naţional).
Doneaza
Doneaza