POIM: Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț | WWF


 
	© INSTRUMENTE STRUCTURALE 2014-2020 în ROMÂNIA
 rel=
Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț
© James Morgan/WWF

WWF-România, în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț au început în septembrie 2018 implementarea proiectului “Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț”. Custodia acestei arii naturale protejate situate în munții Lăpușului din Maramureș reprezintă unul din proiectele cheie ale WWF-România; acest sit adăpostește prima pădure virgină identificată și protejată de organizație, devenită în 2017 parte a Patrimoniului Mondial UNESCO.

 

Obiectivele principale ale proiectului

Proiectul își propune realizarea planului de management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Stâmbu Băiuț, instituirea unor măsuri de conservare, colectarea de date din teren. De asemenea, echipa de implementare va evalua amenințările și presiunile asupra speciilor și habitatelor din zona țintă, va identifica și promova cele mai bune modalități de a utiliza resursele naturale din acest sit. La nivel local, WWF-România își propune să promoveze valorile biodiversității din aceasta arie naturală protejată, implicând într-o cât mai mare măsură comunitățile din zonă - astfel, localnicii vor descoperi care sunt speciile de aici, care este importanța lor și ce pot face pentru a le proteja.

 

Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă pilonul principal pentru administrarea unei arii naturale protejate. În urma analizelor din teren, acesta va propune  în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal al custozilor: protejarea și conservarea biodiversității în sit. Astfel, atât nevoile de protecție ale biodiversității, cât și nevoile dezvoltării economice și sociale sunt puse într-un context armonizat, care să respecte atât fauna, cât și factorii interesați (locuitori, agricultori, pescari, vânători, agenți economici etc).

 

Despre aria naturală protejată Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț

Demersurile privind asigurarea unui statut de protecție pentru această zonă au început în anul 2005; mai târziu, în anul 2011, aria naturală protejată a fost desemnată ca sit de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț, iar în anul 2016 a fost extinsă la o  suprafață de 2962 ha. Aici sunt prezente cele mai bine conservate păduri virgine de amestec din zona Munților Carpați, grupa Orientală. În acest sit sunt întâlnite carnivore mari (lupul, ursul, râsul, pisica sălbatică), păsări răpitoare de zi și de noapte, precum și barza neagră sau ciocănitoarea neagră.

 

În iulie 2017, circa 20% din suprafața sitului a fost adăugată în Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte șapte păduri seculare de fag din România.

 

De-a lungul ultimilor zece ani, WWF-România a derulat în acest sit mai multe proiecte și activități - de la identificarea pădurilor virgine, construirea unui observator pentru faună, până la realizarea unor poteci tematice, elaborarea de panouri informative și multiple vizite de promovare pe teren, cu reprezenti ai autorităților locale și ai presei naționale și internaționale.
 

Valoarea finanțării,  la data semnării  TOTAL 2.863.045,43 lei din care eligibil 2.862.872,46, Finanțare UE prin FEDR (85%) 2.433.441,60 lei, finanțare de la bugetul de stat (15%)  429.430,87 lei , iar 172,96 lei finanțare WWF-România.
 
Durata de implementare 30 de luni, contract semnat la 01.01.2018.
 
Codul My SMIS 119050

Conţinutul  acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

Website

Site-ul web al Programului Operational
Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

Persoane de contact

Manager proiect, Carmen Pădurean,
[email protected], +40 730 098 100 
Expert tehnic, Călin Ardelean, 
[email protected], +40 735 317 548
Specialist comunicare, Miradona Krizbai, 
[email protected], +40 736 630 705
 

Parteneri

WWF-România
Direcția Silvică Maramureș
Primăria Comunei Băiuț (Maramureș)

Echipa de implementare a proiectului

Manager proiect, Carmen Pădurean, [email protected], +40 730 098 100 

Expert tehnic, Călin Ardelean, [email protected], +40 735 317 548

Specialist comunicare, Miradona Krizbai, [email protected], +40 736 630 705

Responsabil financiar, Laura Gheorghiu, [email protected], +40 730 638 481

Expert achiziții, Mihaela Frățilă, [email protected], +40 730 098 101

Asistent proiect, Vladimir Dohatcu, [email protected], +40 745 763 605

Expert management ecosisteme, Radu Melu, [email protected],  +40 724 365 591

Expert activități locale, Pop Aurelian (Primăria Băiuț - partener), [email protected], +40 262 380 012

Expert forestier, Florin Mârzac (Direcția Silvică Maramureș - partener), [email protected], +40 372 701 732

Expert cinegetic, Cornel Hertza (Direcția Silvică Maramureș - partener), [email protected], +40 372 701 732

Doneaza
Doneaza