Strategia de dezvoltare a patrimoniului natural protejat NATURA 2000 MARAMUREȘ 2015 – 2020 | WWF

Strategia de dezvoltare a patrimoniului natural protejat NATURA 2000 MARAMUREȘ 2015 – 2020 rel=
© Bogdan Stoica
În perioada 2014-2015, în județul Maramureș a fost realizată în mod participativ, prima strategie sectorială a ariilor protejate din România. Aceasta a fost dezvoltată de către Platforma NATURA 2000 Maramureș, un grup de specialiști ce reunește autoritățile publice, societatea civilă și mediul academic din județ.
În urma acestui proces de planificare a rezultat:
  • o strategie sectorială a domeniului analizat care stă la baza unei politici sectoriale a județului Maramureș pentru perioada de dezvoltare 2015 – 2020, corelată cu strategia de dezvoltare teritorială județeană (în care se integrează) și cu componenta specifică a Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului al județului Maramureș.
  • un portofoliu de proiecte aparținând partenerilor publici și privați implicați în proces, dintre care, cele mai relevante vor îmbogății  Planul de Acțiune al județului Maramureș pentru perioada 2015 – 2020. 
Măsurile concrete propuse prin această strategie vor conduce la o gestionare integrată multi-sectorială a ariilor protejate de interes național și comunitar și la o dezvoltare rurală durabilă în regiune. STRATEGIA DE DEZVOLTARE a sistemului județean al patrimoniului natural protejat NATURA 2000 MARAMUREȘ 2015 – 2020 și măsurile de dezvoltare propuse pentru sistemul de arii protejate din județ poate fi descarcate aici.

Platforma Natura 2000 Maramureș reprezintă un grup de inițiativă și cooperare la nivelul județului Maramureș format din reprezentați ai Prefecturii și Consiliului Județean Maramureș, Centrului Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Facultatea de Științe, WWF-România, Direcției Silvice, Direcției pentru Agricultură, APIA, Apele Române, Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu, Universitatea “Babeș Bolyai” – Extensia Sighetu Marmației, Federatiei ONG Maramureș, OAR filiala Nord-Vest, precum și alte organizații non-guvernamentale și grupuri de acțiune locală.

Grupul de lucru multi-sectorial pune bazele și promovează  o politică  adaptată specificului județului Maramureș, care să asigure corelarea  inițiativelor de dezvoltare locală cu cele de conservare și protecție a biodiversității, in contextul în care patrimoniul natural oferă o oportunitate unică pentru o dezvoltare economică locală durabilă și poate constitui o sursă de venituri pentru comunități, pe termen lung. În județul Maramureș există 63 de arii naturale protejate de diferite categorii care acoperă aproximativ 39% din suprafața județului.

Membrii Comitetului de Coordonare și ai Grupului de lucru din cadrul Platformei NATURA 2000 Maramureș nominalizați prin Ordin al prefectului Județului Maramures și ceilalți factori interesați au lucrat împreună în următoarele etape ale procesului de planificare de la nivelul județului: 
  • analiza situației (completarea profilului de mediu pentru județul Maramureș) pe baza colectării și analizei datelor și indicatorilor de monitorizare și evaluare, și realizarea analizei SWOT;
  • organizarea și facilitarea unor ateliere de lucru pe domeniile majore de planificare: Biodiversitate (Conservare și protectie), Dezvoltare Durabilă (Rurală) și Managementul Ariilor Protejate;
  • dezvoltarea planului de acțiuni (realizarea, colectarea fișelor de proiecte) -  prioritizarea acțiunilor identificate și transmiterea lor în vederea integrării în Planul Județean de Dezvoltare 2015-2020;
  • urmează etapa de implementare a acțiunilor propuse în Strategia N2000 Maramureș, identificarea resurselor existente și asumarea unor roluri în această etapă de implementare a proiectelor considerate prioritare. 
Platforma N2000 Maramureș va susține implicarea directă a părților interesate nu numai în procesul de planificare strategică sectorială, dar și în implementarea măsurilor și actiunilor agreate în cadrul Strategiei N2000 Maramureș, oferind suport tehnic, de facilitare și schimb de cunoștințe.

Această inițiativă de planificare participativă reprezintă un proiect-pilot, ce poate fi transferat și multiplicat în alte regiuni și arii protejate din România.
Doneaza
Doneaza