Natura 2000 în Maramureș | WWF

Natura 2000 în MaramureșÎn cadrul proiectului “Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România”, finanțat prin Programul de Cooperare Elveția-România, care susține natura autentică și bunăstarea oamenilor vom identifica soluții pentru o integrare mai bună a Ariilor Protejate și a managementului ariilor Protejate în planurile de dezvoltare și infrastructură regională.
Prin aceasta initiativa, dorim să influențăm strategia județeană de dezvoltare teritorială a județului Maramureș, pentru ca politicile locale să fie adaptate la nevoile de mediu, model ce poate fi apoi transferat în alte regiuni și arii protejate.

De ce în Maramureș?

1. În județul Maramureș există 59 de arii naturale protejate de diferite categorii şi tipuri care acoperă 49% din suprafața județului.
  • 23,13%  din suprafața județului Maramureș este ocupată de ariile naturale protejate de interes național (categoria II IUCN – rezervații științifice, III IUCN – monumente ale naturii, IV IUCN – rezervații naturale, parc natural și parc național) – lor li se alătură 5 arii protejate de interes local.
  • Siturile naturale protejate aparținând rețelei europene Natura 2000, înglobează majoritatea ariilor protejate de mai sus și acoperă 31,43% din teritoriul județean este reprezentat din 12 situri naturale de importanță comunitară (SCI) și 18,33 % din suprafața județului de către 5 situri naturale de importanță avifaunistică (SPA).
2. Potențialul de dezvoltare durabilă a regiunii este imens: eco-turismul a fost identificat ca o oportunitate majoră atât pentru conservarea și punerea în valoare a ariilor protejate din regiune, cât și pentru a crește calitatea serviciilor turistice și a genera un impact social și economic pozitiv în comunitățile locale.

3. WWF lucrează de peste 9 ani în regiune și a implementat proiecte de conservare, inițiative de economie verde care să stimuleze această dezvoltare, dar și inițiative de consolidare a cooperării la nivel local, între diferiții actori și factori de decizie. Acest proiect este următorul pas pentru ca rezultatele obținute până acum să fie fructificate și multiplicate.

Cum vom influența strategia regională de dezvoltare?

În cadrul acestei inițiative am pus bazele platformei Natura 2000 Maramureș, un grup de cooperare la nivelul judetului Maramureș care isi propune sa deruleze un proces formal, partenerial de planificare care să conducă la îmbunătățirea protecției și conservării Patrimoniului Natural Protejat al județului Maramureș prin identificarea oportunităților de valorificare durabilă a acestuia în scopul dezvoltării locale. Acest exercitiu de planificare intersectorială iși propune să construiască bazându-se pe interesele comune identificate ale factorilor interesati, un plan de acțiuni prioritare pentru domeniul analizat și care să influențeze dezvoltarea durabilă la nivelul întregului județ. 

Platforma susține implicarea directă a părților interesate în procesul de planificare strategică, oferind suport tehnic, schimb de cunoștințe și de facilitare.

Domeniile majore de planificare si cele 3 grupuri de lucru sunt: Biodiversitate (Conservare si protectie), Dezvoltare Durabila (Rurala) și Managementul Ariilor Protejate.

Cum arată succesul în acest proiect?

1.    O strategie sectorială a domeniului analizat, fundament al unei politici sectoriale a județului Maramureș pentru perioada de dezvoltare 2014 – 2020, corelată cu strategia de dezvoltare teritorială județeană, integrată și cu componenta specifică a Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului al județului Maramureș (Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș)

2.    Un portofoliu de proiecte aparținând partenerilor publici și privați implicați în proces, inclusiv unele dedicate creșterii capacității de cercetare fundamentală și aplicativă în acest sector sensibil pentru viitorul nostru, al tuturor.  
 
Te invităm să descoperi patrimoniul natural din Maramureș și să contribui astfel la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni. Știai că zona Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, unde se află două situri Natura 2000, a obținut recent statutul de destinație de ecoturism? Aici vei putea gusta din fiecare latură a vieții din Maramureș și vei înțelege de ce este un loc atât de special. Planifică-ți călătoria pe ecomaramures.com

Tot mai des apar conflicte între planurile și proiectele locale de dezvoltare economică sau urbanistică și principiile de conservare și protecție a biodiversității aplicate de către echipele administrațiilor ariilor protejate.  Statutul de arie protejată crează oportunități de dezvoltare locală și pot constitui o sursă de finanțare, astfel credem că strategiile de dezvoltare regională trebuie să ia în considerare obiectivele de conservare si beneficiile oferite de ecosistemele naturale.

Alexandra Pușcș, project manager local

Doneaza
Doneaza