Împreună salvăm pădurile valoroase ale României | WWF

CE SUNT PADURILE VALOROASE? 

Din totalul de 7 milioane de ha de păduri ale României, cel puțin 10% sunt păduri care adăpostesc valori biologice sau oferă servicii critice de protecție și siguranță comunităților umane din vecinătate. Vorbim de minim 700.000 de hectare de păduri pe care specialiștii le numesc păduri cu valoare ridicată de conservare.  
 
700.000 ha de păduri valoroase dar vulnerabile, ce trebuie protejate de tăierile ilegale.

Valorile Ridicate de Conservare (VRC) sunt valori biologice, ecologice, sociale sau culturale considerate deosebit de importante sau având o importanță critică la nivel național, regional sau global.
 
Pădurile valoroase au una sau mai multe caracteristici dintre cele menționate mai jos:  
- adăpostesc concentrații semnificative de biodiversitate și de specii autohtone
- adăpostesc ecosisteme rare, periclitate, ce riscă să dispară curând din mediul natural
- asigură păstrarea identității culturale sau religioase a comunităților
- oferă servicii de mediu esențiale în situații critice: protectie împotriva inundațiilor, controlul eroziunii solului
- asigură nevoile de baza ale comunității locale, cum ar fi lemnul de încălzit, gătit și cel utilizat pentru construcțiile rurale

  Despre ce suprafețe vorbim?
  Din estimările noastre, cel puțin 10% din păduri – aproximativ 700.000 ha - conțin valori ridicate de conservare și ar trebui incluse într-un regim special de protectie, în conformitate cu nevoile de conservare a valorilor deținute de aceste păduri.  
 
   De asemenea, estimăm o suprafață de aproximativ 500.000 ha de păduri care nu sunt incluse în fondul forestier național, pentru ca prin definiție nu sunt considerate păduri.  Din acestea, un procent important sunt păduri cu valoare ridicată de conservare care trebuiesc cartate și identificate în vederea protejării lor. În prezent aceste păduri nu beneficiază de un regim de protecție și pot fi tăiate în mod legal, dar iresponsabil.

Da contează! Fiecare SMS trimis la 8844 salvează 50 de metri pătrați de pădure. 
Împreună salvăm pădurile valoroase ale României!

Paduri cu valoare ridicata de conservare

De ce merită atenția noastră?
Pădurile valoroase au nevoie de protecție pentru că deseori situația proprietății lor este incertă, sunt în pericol de a fi deteriorate și riscă să fie în timp complet distruse.
Informațiile de care dispunem în prezent, prin intermediul Inventarul Forestier Național, nu desenează o harta precisă a amplasării pădurilor din România și implicit a pădurilor cu valoare ridicată de conservare.  Nu știm care este structura și distribuția la nivel național a elementelor ce definesc o pădure ca fiind valoroasă.  Mai mult decât atât, o bună parte dintre păduri nu este inclusă în fondul forestier național, iar dintre acestea, multe sunt păduri cu valoare ridicată de conservare.  
 
Nu le protejează legislația românească?
Împrăștiate pe întreg teritoriul țării, aceste păduri suferă pentru că nu există un cadrul legislativ prin care să fie protejate eficient. O parte din aceste păduri nu este inclusă în Fondul Forestier Național (sunt așa-numitele păduri ale nimănui, estimate la un total de 500.000 ha), în care nu se aplică regimul silvic de protecție. Astfel, ele pot dispărea în mod legal, decizia de menținere sau tăiere fiind la latitudinea proprietarului. 
 
Lipsa compensațiilor pentru protejarea pădurilor 
Proprietarii, chiar și aceia care își doresc să le păstreze, aleg de multe ori să taie arborii din motive financiare, colectând astfel fondurile pentru terenul devenit agricol, la care au acces mult mai ușor, față de fondurile pentru gospodărirea și protecția pădurilor valoroase.   
Peste toate acestea, prin intermediul măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2022, statul alocă fonduri pentru împădurire în condițiile în care menținerea sau adăugarea pădurilor existente în fondul forestier național, s-ar putea face eficient și cu costuri mult mai mici.

Da contează! Fiecare SMS trimis la 8844 salvează 50 de metri pătrați de pădure. 
Împreună salvăm pădurile valoroase ale României!

WWF a identificat încă din 2010 Pădurile cu Valoare Ridicată de conservare în cadrul procesului de certificare FSC a managementului forestier. Prin aceste eforturi au fost identificate pădurile virgine Codrii Seculari de la Șinca care au fost incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgne și ulterior au fost incluse în partimoniul mondial UNESCO. Tot prin aceste eforturi, astăzi, o serie de păduri ripariene ce au un impact pozitiv major asupra apelor de suprafață, fiindcă adăpostesc specii rare de plante și fiindcă îndeplinesc un rol critic în menținerea unor concentrații semnificative de specii, sunt astăzi identificate și monitorizate de administratori. Toate aceste eforturi au fost făcute într-un context voluntar din partea proprietarilor de păduri. Ne dorim protejarea tuturor pădurilor valoroase mai ales cele din afara Fondului Forestier Național.
 
Ce vom face împreună pentru a le proteja?
Munca noastră nu este deloc ușoară! Cu susținerea ta, pentru a păstra cât mai multe păduri valoroase, echipa WWF România va lucra:
În teren, pe suprafețe specifice de pădure. Vom începe cu zona Brașovului, unde am identificat deja 100 de hectare de pădure care reprezintă o suprafață de 10 ori mai mare decât a lacului Bucura - cel mai mare lac glaciar din România. Comunitatea locală, va beneficia în continuare de serviciile oferite de aceste păduri valoroase și în acest scop resursele și cunoștințele tehnice ale experților WWF vor fi folosite pentru a asigura ocrotirea pădurii respective. 
 
După identificarea valorilor pădurii, pentru a asigura protecția pe termen lung, se vor interzice orice fel de lucrări care ar putea afecta arealul, în conformitate cu prevederile legale ce desemnează aceste zone. Procesul de gospodărire silvică va respecta aceste dispoziții păstrând nealterată pădurea. În funcție de nevoile identificate, ne vom implica și în implementarea unor măsuri de management imediate cum ar fi: ecologizarea pădurii, instalarea unor dispozitive de colectarea PET-urilor și a deșeurilor menajere (acolo unde se impune acest lucru), construirea de podețe sau poteci marcate. Primele 100 de hectare astfel protejate vor reprezenta un prim exemplu și vor deschide drumul către salvarea tuturor celor 700.000 de hectare de păduri valoroase. 
 
La nivel național vom iniția identificarea satelitară a pădurilor care reprezintă ecosisteme rare*, amenințate* și periclitate*. Apoi vom valida în teren aceste zone și pentru fiecare în parte vom urma pașii descriși mai sus.
 
La nivel de politici publice ne propunem să introducem măsuri speciale de conservare pentru pădurile care încă nu sunt incluse în Fondul Forestier Național. Vrem  să obținem un angajament clar din partea autorităților în ceea ce privește oferirea de compensații pentru proprietarii care aleg să le protejeze. 

Da contează! Fiecare SMS trimis la 8844 salvează 50 de metri pătrați de pădure. 
Împreună salvăm pădurile valoroase ale României!

*Speciile rare sunt acele specii care fie sunt rare în mod natural, fie în urma activităților antropice, dar care încă nu au fost desemnate ca amenințate sau periclitate, fiind clasificate ca atare în mod oficial ,într-un sistem recunoscut la nivel național sau regional. 
*Speciile ameninţate sau periclitate sunt cele care sunt supuse unui risc ridicat de dispariţie din mediul natural (încetarea existenţei lor în stare spontană), în primul rând din cauza unor activităţi antropice (exploatare iraţională, modificarea habitatului, introducerea unor specii exotice cu caracter invaziv, etc.) şi mai rar din cauze naturale (patogeni, paraziţi sau specii competitoare), care au drept efect reducerea radicală a arealului, a suprafeţei ocupate de populaţii sau a efectivelor acestora. 

Da contează! Fiecare SMS trimis la 8844 salvează 50 de metri pătrați de pădure. Primii bani vor contribui la salvarea a 100 de hectare de pădure din zona Brașovului, din cele peste 700.000 pe care ne dorim să le slalvăm la nivel național.

Valoarea Donaţiei este de 2 Euro/lună.
Suma alocată cauzei este de 2 Euro.
Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament.


În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului.
Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.
Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania.

Te poți dezabona prin trimiterea mesajului „ PANDA STOP” la numărul 8844
Pentru informații suplimentare ne poți contacta la numarul 0213174996.
 

Sustine cauzele WWF

Abonează-te la newsletterul nostru!

WWFapte bune, trimise pe email, cu noutățile WWF România.  

Te interesează să afli noutăţi privind protecţia mediului nostru înconjurător, cele mai recente campanii WWF în România, vești legate de  proiectele pentru carnivore mari sau planurile noastre de dezvoltare durabilă?
 

Aboneaza-te la newsletter
© Virgin Radio