Legislația privind construcția și funcționarea microhidrocentralelor în România | WWF

Legislația privind construcția și funcționarea microhidrocentralelor în RomâniaApa este o resursă limitată la nivel global şi o condiţie esenţială a existenţei umane. Societatea utilizează apa pentru a genera şi sprijini creşterea economică, prin intermediul unor activităţi precum agricultura, pescuitul comercial, producerea de energie, transportul şi turismul. În ultimele decenii, cererea de apă este din ce în ce mai ridicată, ceea ce exercită o presiune deosebită asupra resurselor disponibile.

Fiind o resursă limitată, apa poate fi deteriorată dacă nu se intervine cu măsuri concrete de protecţie. 

Conştientizând că resursele de apă sunt limitate, iar apa este un bun public esenţial pentru viaţă şi inalienabil, Comunitatea Europeană a preluat iniţiativa adoptării unui instrument care să conţină în cuprinsul său atât perceptele utilizării durabile, cât şi modalităţile de aducere la îndeplinire a acestora.

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (denumită  “Directiva-cadru privind apa” sau „Directiva”) stabileşte un cadru juridic pentru protejarea şi restabilirea purităţii apei în Europa şi asigură utilizarea sustenabilă a acesteia. Directiva-cadru privind apa este recunoscută ca fiind o bază solidă şi ambiţioasă pentru gestionarea integrată a apei pe termen lung în cadrul Uniunii Europene („UE”). 

În raportul pe care îl puteți downloada din dreapta paginii facem o scurtă analiza a măsurilor stabilite la nivel european de către Directiva-cadru privind apa pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile a resurselor de apă.
Doneaza
Doneaza