Natura în centrul procesului decizional | WWF

Natura în centrul procesului decizional rel=
Alertă pentru natură
© Michel Gunther/WWF

Declarație de poziție

Am ajuns într-un moment de criză. Ritmul actual (şi cel preconizat) al pierderii biodiversităţii este atât de alert, încât am depăşit o limită critică (altfel spus, o limită a siguranţei) la nivel planetar.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, este nevoie de mai multe eforturi pentru a proteja eficient natura, atât pentru valoarea intrinsecă a acesteia, cât şi pentru rolul esenţial pe care îl joacă în susţinerea bunăstării şi prosperităţii societăţii. Angajamentele politice asumate de UE şi de România privind stoparea pierderii
biodiversităţii şi asigurarea regenerării speciilor, habitatelor şi ecosistemelor până în 2020 sunt imposibil de realizat altfel.

Sunt necesare noi ţinte în implementarea Directivelor Păsări şi Habitate ale UE și de asemenea o integrare corectă și eficace a biodiversităţii în toate politicile relevante ale Uniuni Europene, iar toate acestea să fie susţinute prin investiţii adecvate în conservarea naturii pentru a preveni deteriorarea și mai gravă a naturii și a stimula refacerea ecosistemelor degradate.

Natura ne susţine economia şi societatea; ea este esenţială pentru sănătatea şi bunăstarea noastră, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, şi totuşi ea se regăseşte prea puţin în politicile existente şi în instrumentele şi sistemul actual de luare a deciziilor. În afara faptului că ne asigură alimentele pe care le consumăm, apa pe care o bem şi aerul pe care îl respirăm, ecosistemele sănătoase (altfel spus, cele bine conservate, protejate sau administrate) ajută, de asemenea, comunităţile să fie mai rezistente faţă de schimbările sociale şi de mediu. Este necesar să plasăm natura în centrul procesului de luare a deciziilor.
Factorii de decizie trebuie să:
1. Asigure implementarea angajamentelor legale privind natura
2. Asigure integrarea biodiversității ca temă transversală în politicile sectoriale relevante
3. Asigure un cadru financiar și fiscal mai favorabil investițiilor în natură
4. Lucreze cu oamenii și natura, prin asigurarea transparenței și participării publice
 rel=
Keep Nature Alive
© WWF.eu/NatureMap
Doneaza
Doneaza