Un nou proiect pregăteşte Delta Dunării pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice | WWF

Un nou proiect pregăteşte Delta Dunării pentru adaptarea la efectele schimbărilor climaticePosted on 17 March 2011
Delta Dunării
© WWF
Un nou proiect regional care vizează pregătirea Deltei Dunării să facă faţă schimbărilor climatice a fost lansat în luna martie în Bucureşti. „Adaptarea la schimbările climatice a Deltei Dunării, prin managementul integrat al apei şi terenurilor” este un proiect de trei ani finanţat de Uniunea Europeană, care se va desfăşura în parteneriat cu organizaţii din trei ţări: România (autorităţile relevante pentru Delta Dunării şi WWF – World Wide Fund for Nature), Ucraina (autorităţile relevante pentru Delta Dunării, WWF şi Centrul pentru Studii Regionale), Moldova (Ecospectr) şi Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea.

Obiectivul principal al proiectului este identificarea măsurilor necesare pentru adaptarea zonelor ucrainene, moldoveneşti şi române din regiunea Deltei Dunării la condiţiile climatice în schimbare. Partenerii îşi propun să dezvolte o Strategie de adaptare a Deltei Dunării la schimbările climatice, pe baza unui studiu despre posibilele efecte ale schimbărilor climatice asupra Deltei Dunării.

Aceste efecte pot fi: intruziunea apei sărate în Deltă, deoarece nivelul de apă din Marea Neagră ar putea creşte; schimbări ale sezonalităţii debitelor de apă în Dunăre (din cauza verilor mai calde şi a iernilor mai umede); temperaturi medii mai mari; migrarea speciilor şi altele. Contra-măsurile pot include, de exemplu, reabilitarea zonelor umede ale Deltei, deoarece acestea funcţionează ca un biofiltru pentru poluare şi regularizează, într-o anumită măsură, modificările de nivel ale apelor Dunării. Proiectul va ajuta şi satele aflate în Delta Dunarii să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră, de exemplu prin promovarea biomasei ca sursă de încălzire, în loc de combustibili fosili.

O componentă importantă a proiectului este şi derularea unei campanii complexe de conştientizare privind adaptarea la schimbările climatice, cu obiectivul de a oferi soluţii comunităţilor locale.

Proiectul include şi oportunităţi pentru comunităţile locale, precum obţinerea veniturilor şi producerea de energie din producţia durabilă de biomasă, în legătură cu restaurarea zonelor umede în localităţile pilot din Delta Dunării.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

Orieta Hulea, Coordonator Program Regional Dunăre:
Mob: +40 73 00 98 711, e-mail: ohulea@wwfdcp.ro

Delta Dunării
© WWF Enlarge
Doneaza
Doneaza