Proiectul PES implementat în bazinul Dunării | WWF

Proiectul PES implementat în bazinul DunăriiWWF elaborează prima schemă pentru plata serviciilor de mediu din România

Primul proiect din Europa care va elabora mecanisme pentru introducerea costurilor serviciilor de mediu în scheme de plată publice și private a fost iniţiat în ianuarie 2010, de către WWF.

Proiectul, intitulat “Promovarea Plăţilor pentru Servicii de Mediu şi a schemelor de finanţare sustenabilă pentru Bazinul Dunării”, se numără printre cele doar 20 de inițiative similare existente în lume și propune o abordare nouă, a susținerii financiare a măsurilor și practicilor de conservare a naturii, prin recunoașterea și includerea serviciilor aduse de mediu comunităților umane. Practic, proiectul va demonstra funcționalitatea plăților pentru serviciile de mediu și a schemelor de finanțare în bazinul Dunării, cu aplicabilitate și pe alte bazine hidrografice internaționale.


Proiectul, implementat în România şi Bulgaria, este finanțat de UNEP, prin fondurile GEF (Global Environmental Facility), cofinanţat de WWF și sprijinit de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 2.314.049 dolari.

Proiectul demonstrează modalităţile prin care pot fi aplicate schemele de plată naţionale şi locale în Bulgaria şi România. Proiectul integrează această nouă abordare în Planul de Gestionare a Bazinului Dunării (Danube River Basin Management Plan) şi facilitează schimbul de experienţe cu alte ţări din bazinul Dunării, în special cu Serbia şi Ucraina, dar şi din alte bazine mari şi din comunitatea internaţională.

Proiectul se concentrează pe oportunităţile create de legislaţia UE, în special de Directiva Cadru Apă, Politica Europeană de Dezvoltare Rurală şi Politica Agricolă Comună.

Despre Donori

United Nations Environment Programme (UNEP) reuneşte 182 de guverne membre – în parteneriat cu instituţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale şi organizaţii din sectorul privat – care se implică în rezolvarea problemelor de mediu la nivel global.

GEF (Global Environment Fund), o organizaţie financiară independentă, oferă fonduri nerambursabile ţărilor în curs de dezvoltare şi economiilor emergente, pentru dezvoltarea de proiecte care au legătură cu biodiversitatea, schimbările climatice, cursurile de apă, degradarea solului, stratul de ozon şi poluanţii organici persistenţi.

Mai multe despre conceptul de Plăţi pentru Serviciile de Mediu
 
  • This project is implemented by the WWF Danube-Carpathian Programme with the financial support of ... 
	© UNEP
  •  
	© GEF
Doneaza
Doneaza