Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Valoare Naturală Ridicată | WWF

Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Valoare Naturală RidicatăCe sunt Terenurile Agricole cu Valoare Naturală Ridicată și care este rolul lor în dezvoltarea rurală?

Terenurile Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value Farmlands) sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, și sunt integrate, în unele cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale (precum marginile de câmpuri, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie) și petece de pământ cultivat și livezi.

Practicile agricole tradiționale au contribuit la menținerea multor zone HNV din România (dar și din Europa), care livrează o serie de beneficii publice (bunuri și servicii), precum valoroasele peisaje culturale, apă și produse alimentare de calitate înaltă, calitatea vieții, oportunități pentru recreere, sechestrarea carbonului sau controlul inundațiilor. De aceste lucruri beneficiază întreaga societate, nu numai comunitățile locale.

Zonele HNV merită, de asemenea, sprijin pentru productivitatea lor economică și agricolă ce asigură traiul multor comunități din România. Sprijinul oferit acestor zone HNV contribuie astfel la prosperitatea comunităților locale, prin deschiderea de oportunități pentru diversificarea activității economice cum ar fi dezvoltarea ofertelor de turism rural și afacerilor bazate pe produse de calitate și sănătoase.
 
	© Emil Pop, 2007
Peisaj rural mozaicat creat prin practicile agricole tradiționale
© Emil Pop, 2007
Zonele agricole HNV reprezintă aproximativ 30% din totalul suprafeței agricole din România: 5 milioane ha, asociate cu ferme de mici dimensiuni în zone colinare din interiorul arcului carpatic.
 rel=
© WWF / Michel GUNTHER

Proiectul adresează următoarele amenințări

În ciuda valorii lor pentru comunitățile rurale și pentru societate, cele mai multe dintre aceste pășuni semi-naturale și zone mozaicate, cultivate în mod extensiv, se află sub o presiune crescândă din cauza abandonului, intensificării activității agricole și schimbărilor în folosința terenurilor. Sunt amenințate deoarece sistemele agricole la scară redusă nu mai oferă siguranță financiară. Aceasta este o provocare majoră economică și socială, dar și una de mediu.

Concret, problemele pe care se concentrează acest proiect sunt:

Limitări ale politicilor: momentan, suprafața eligibilă pentru plăți pentru pășuni HNV este de doar 2.5 milioane ha din cauză de o alocare ineficientă a fondurilor și de o definire restrictivă a zonelor agricole. 230.000 de agricultori HNV primesc acum sprijin financiar din fonduri publice, însă acest număr reprezintă doar 25 – 30% din totalul familiilor de agricultori HNV

Obstacole în accesul pe piață a produselor HNV: micii agricultori întâmpină bariere de ordin administrativ și comercial în accesul pe piață. Standardele și regulile de igienă și siguranță alimentară pentru unitățile de producție sunt setate la un nivel prea înalt pentru a putea fi îndeplinite de micii producători. Aceștia au de asemenea o capacitate redusă de a găsi și accesa piețele de desfacere și de a-și prezenta produsele într-un mod atractiv pentru consumatori.

Găsirea unor soluții pentru menținerea practicilor agricole tradiționale este urgentă, nu numai pentru supraviețuirea unor comunități rurale vii și pentru asigurarea unei hrane sănătoase pentru populație, dar și pentru conservarea naturii și a serviciilor pe care ni le livrează. Este crucial să ajutăm agricultorii să obțină acces la cele două surse de venit: vânzarea produselor lor și finanțarea de la stat (care ar trebui privită nu ca sprijin financiar, ci ca plată pentru beneficii publice valoroase).

Obiective

Scopul general al proiectului este creșterea viabilității economice a comunităților din zone HNV din România și conservarea beneficiilor de agricultură și mediu.

Obiective:

1. Politici: Politicile de dezvoltare rurală adresează mai bine și integrează tendințele și nevoile comunităților din Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (HNVF)

2. Instruire și creșterea capacității: Fermierii și organizațiile HNV din zonele de proiect au o mai bună capacitate de a:
• accesa piețele de desfacere și de a valorifica oportunitățile de finanțare
• transmite abilități și abordări inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii HNV într-o activitate profitabilă de durată

3. Marketing: Producătorii HNV din zonele proiectului au un acces mai bun pe piață pentru produsele lor

În acest proiect se dorește utilizarea unor metode inovatoare pentru a aduce prosperitate pe termen lung în zonele vizate, prin stimularea viabilității comerciale și a finanțărilor din bani publici („bani publici pentru bunuri și servicii publice”). Există acum din ce în ce mai multe oportunități pentru revigorarea economiilor rurale, pentru asigurarea traiului în acest mediu și pentru prezervarea zonelor HNV. Un interes crescând în rândul populațiilor urbane pentru calitatea produselor alimentare și originea lor, indicat prin creșterea popularității piețelor de legume și fructe, a festivalurilor și mișcărilor culinare, deschide noi piețe pentru produsele HNV.
Zone pilot
Zarand, Târnava Mare, Târnava Mică, Pogany Havas, Valea Barcăului, Mara-Cosău-Creasta Cocoșului
 
	© Fundația ADEPT Transilvania
Zonele pilot ale proiectului Dezvoltare Rurală și Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (click pe imagine pentru mărire)
© Fundația ADEPT Transilvania
Perioadă de implementare
2013 - 2016
Finanțator
Programul de Cooperare Elvețian-Român
Proiectul este implementat de următorii parteneri
Agridea (Elveția), WWF Programul Dunăre-Carpați, Fundația ADEPT Transilvania, ProPark - Fundația pentru Arii Protejate
 
	© Anamaria Stoica
Produsele provenite din zonele agricole cu valoare naturală ridicată sunt obţinute prin metode tradiţionale
© Anamaria Stoica
Doneaza
Doneaza