Înțelegerea și îmbunătățirea durabilității sistemelor agroecologice din Uniunea Europeană (UNISECO) | WWF

Înțelegerea și îmbunătățirea durabilității sistemelor agroecologice din Uniunea Europeană (UNISECO) rel=
Apicultori Viscri
© Sorin Onișor
Există în prezent o conștientizare în creștere cu privire la faptul că provocările legate de producerea de alimente suficiente populaţiei şi conservarea resurselor de sol, apă şi biodiversitate nu pot fi rezolvate utilizând agricultura convenționalăuna dintre principalele cauze ale degradării solurilor și mediului înconjurător. Astfel, abordările agroecologice sunt fundamentale pentru producția durabilă de alimente şi „bunuri publice” în viitor; prin „bunuri publice” înțelegându-se o serie de resurse vitale omului pe care le asigură terenurile unde se practică o agricultură prietenoasă, precum apă filtrată, aer curat, protecția la fenomene precum inundațiile, eroziunea solului, sau susținerea insectelor polenizatoare care oferă siguranța hranei. Furnizarea acestor bunuri publice împreună cu bunurile de piață (alimentele propriu-zise) nu este încă în echilibru și de multe ori nu este durabilă la nivelul fermelor sau al marilor sisteme agricole (agro-industria).
 rel=
Peisaj cultural mozaicat în Biertan
© Sorin Onișor
Proiectul de cercetare şi inovare UNISECO va conduce pe de-o parte la îmbunătățirea înțelegerii factorilor socio-economici și a politicilor publice din domeniul agriculturii, dar și a barierelor existente în dezvoltarea și implementarea abordărilor ecologice în sistemele agricole din UE, pentru a propune direcții de dezvoltare si stimulente, inclusiv financiare, mai bune pentru agricultura europeană.
 
	© UNISECO
UNISECO project logo
© UNISECO

Durata

mai 2018 - aprilie 2021
 rel=
Pășune Mechendorf
© Sorin Onișor
 rel=
La stână în Mechendorf
© Sorin Onișor
UNISECO va testa un set de instrumente pentru evaluarea impactului ecologic, economic și social al strategiilor inovatoare și al stimulentelor destinate sistemelor agroecologice ale UE la nivel de fermă și la nivel teritorial. Aceste instrumente vor fi testate în mod participativ în contexte diferite (biofizice, socio-economice, culturale), sub forma unor studii de caz în 15 țări europene: Austria, Elveţia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Letonia, Republica Cehă, Republica Lituania, România, Spania, Ungaria, Suedia.

Rezultatele preconizate ale proiectului vor include:
  • Îmbunătățirea cadrului de politici privind agricultura, în special Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene;
  • Instruirea fermierilor și consultanților din domeniul agricol în ceea ce privește sistemele agroecologice;
  • Creșterea înțelegerii impactului practicilor agricole asupra ecosistemelor, în rândul părților interesate (Comisia Europeană, autorități, operatori din industria alimentară, organizații neguvernamentale, comunități locale, instituții de cercetare/mediul academic) și publicului;
  • Strategii şi stimulente pentru sustenabilitatea sistemelor agro-ecologice, dezvoltate în mod participativ;
  • Responsabilitate crescută a cetățenilor în ce privește preferințele și deciziile de consum, pentru a favoriza sistemele agricole care asigură continuitatea bunurilor publice.
 rel=
Îngrijirea pământului în mod tradițional în Biertan
© Sorin Onișor
Notă: Acest conținut reflectă exclusiv opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor pe care le conține această pagina web.

Finanțator și buget

Proiect finanţat prin Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, prin contractul de finanţare numărul 773901.
Buget total: €4,924,771.
Doneaza
Doneaza