RECO Mahmudia rel=
Sketch match izlaz comunal, reconstructie ecologica comuna Mahmudia, judetul Tulcea
© Cristian Tetelea

Prima zona umeda din Delta Dunarii reconstruita de o comunitate

Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării
Mahmudia este una dintre cele mai importante localități aflată de-a lungul brațului dunărean Sfântu Gheorghe. Se bucură de o biodiversitate impresionantă, în ciuda activităților agricole derulate în anii 1980, în urma cărora o bună parte din zona deltaică s-a pierdut.

Proiectul RECO Mahmudia îşi propune să rezolve două probleme majore cu care se confruntă nu numai zona proiectului, ci întreaga deltă : asanarea şi transformarea în amenajări agricole, piscicole şi silvice a 35% din zonă, respectiv lipsa măsurilor de dezvoltare şi protecţie a speciilor şi habitatelor pe 52,8% din teritoriul rezervației.

Proiectul își propune creșterea valorii naturale a zonei, prin lucrări de reconstrucţie ecologică şi prin implicarea comunităţii locale în activităţi de co-management, pentru asigurarea statutului favorabil de conservare al habitatelor prioritare din situl Natura 2000 Delta Dunării.

Până în 2014, proiectul își propune crearea condiţiilor necesare pentru menţinerea biodiversităţii şi creşterea conectivităţii habitatelor, prin reducerea fragmentării datorate lucrărilor de îndiguire şi desecare din Delta Dunarii.

Proiectul este implementat de către Consiliul local Mahmudia, în parteneriat cu WWF-România și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, zona pilot Carasuhat.

Rezultate așteptate până în 2014

• Reducerea cu 2,3% a suprafaețelor incintelor agricole îndiguite din Delta Dunării;
• Creșterea cu 1% a suprafeței zonelor cu biodiversitate ridicată din Delta Dunării;
• Reconectarea a 924 ha la circuitul natural;
• 18 habitate vor beneficia de condiţiile necesare asigurării unui statut favorabil de conservare;
• Împădurirea a 10 ha cu specii native.