PM Natura 2000 Blahnita rel=
Ferma piscicola Rotunda
© WWF

Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Blahnita - Mehedinti

 Proiectul reflectă necesităţile actuale pentru păstrarea și menţinerea statutului favorabil al speciilor prioritare Natura 2000, ţinând cont de aspectele socio-economice locale, dar şi integrarea activităţilor din proiect în planificarea naţională pentru corecta implementare a reţelei Natura 2000.

Zona proiectului prezintă numeroase provocări în conservarea speciiilor şi habitatelor de interes comunitar identificate. Alături de biodiversitatea remarcabilă, diversitatea culturală și a intereselor economice în zonă, corelată cu lipsa contactului anterior al comunităţilor locale cu cerinţele unei arii naturale protejate, fac din zona proiectului un caz complex.

În acest context, principala valoare adăugată a proiectului o constituie realizarea unui plan de management integrat cu implicarea comunităţilor locale, esenţial pentru a păstra și reface starea de conservare a speciilor şi habitatelor, în armonie cu interesele socio-economice locale. În acelaşi timp, proiectul identifică şi propune mecanisme concrete de reducere a presiunilor exercitate asupra conservării biodiversităţii de către comunităţile locale din zonă.

Proiectul între 2012-2014 își propune stabilirea cadrului necesar conservării pe termen lung a speciilor prioritare şi dezvoltării durabile în situl Natura 2000 Blahniţa printr-un Planul de Management elaborat în mod participativ. Utilizarea durabilă a resurselor naturale reprezintă baza dezvoltării comunităților locale.

Este implementat de către Societatea Ornitologică Română (SOR) în parteneriat cu WWF-România, în județul Mehedinți în aria localităților Tismana, Batoţi, Vrancea, Ostrovul Corbului, Hînova, Crivina, Izvoru Frumos, Dunărea Mică, Burila Mare, Burila Mică, Devesel, Scăpâu, Bistreţu, Ţigănaşi, Jiana Mare, Jiana Veche, Ostrovu Mare, Gogoşu, Balta Verde, Pătulele, Gruia, Pristol.

Rezultate aşteptate

- Inventarierea a 4 habitate și a 35 specii de pădure, cum ar fi rața roșie, cormoranul mic, eretele de stuf, codalbul, popândăul, vidra, broasca țestoasă a lui Hermann, rădașca, și realizarea unor măsuri de conservare pentru acestea;
- Crearea unei baze de date Access și GIS ce va conține o hartă cu informaţii geografice de bază ale zonei, 35 de hărţi cu distribuţia speciilor, 4 hărți cu distribuția habitatelor și o hartă cu categoriile de folosinţă a terenurilor;
- Realizarea unui Plan de Management integrat pentru 5 arii protejate (Blahniţa, Jiana, Pădurea Stârmina ce include şi Pădurea Stârmina, Pădurea Bunget), cu o suprafaţă de 47.764 ha, ajutând la dezvoltarea unor arii protejate şi situri Natura 2000 cu planuri de management, zone care beneficiază de măsuri de conservare a naturii.

Contact


Iulia Puiu, Project officer